За операторите за изчисление

Операторите задават типа на изчислението, което искате да се извърши над елементите от формулата. Microsoft Excel включва четири различни типа оператори за изчисление: аритметични, за сравнение, текстови и препратки.

Типове оператори

Ред, в който Excel извършва операциите във формулите