Вмъкване на нов работен лист

Добавяне на единичен работен лист

  • Щракнете върху Работен лист в менюто Вмъкване.

Добавяне на множество работни листове

Определете броя на работните листове, които искате да добавите.

  1. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това изберете същия брой етикети на съществуващи работни листове, колкото искате да добавите в отворената работна книга.

    Пример: Ако искате да добавите три нови работни листа, изберете етикетите на три съществуващи листа.

  2. Щракнете върху Работен лист в менюто Вмъкване.

Вмъкване на нов лист, базиран на потребителски шаблон

Трябва да имате вече създаден потребителски шаблон за лист.

Как?

  1. Щракнете с десния бутон върху етикет на лист и след това щракнете върху Вмъкване.
  2. Щракнете двукратно върху желания шаблон за тип на лист.