Създаване на формула

Формулите са изрази, които извършват изчисления върху стойности от вашия работен лист. Формулите започват със знак за равенство (=). Например следната формула умножава 2 по 3 и след това добавя към резултата 5.

=5+2*3

Създаване на проста формула: =128+345

Създаване на формула, съдържаща препратки или имена: =A1+23

Създаване на формула, съдържаща функция: = AVERAGE(A1:B4)

Създаване на формула с вложени функции: =IF(AVERAGE(F2:F5)>50, SUM(G2:G5),0)

Съвети