Показване или скриване на редове и колони

Показване на скрита скрит ред или колона

  1. Изберете ред или колона от всяка страна на скритите редове или колони, които искате да покажете.
  2. В менюто Форматиране посочете към Ред или Колона, а след това щракнете върху Покажи.

Съвет

Скриване на ред или колона

  1. Изберете редовете или колоните, които искате да скриете.

    Как?

     

  2. В менюто Форматиране посочете към Ред или Колона, а след това щракнете върху Скрий.