Преместване и копиране на листове

Внимание  Внимавайте, когато премествате или копирате листове. Изчисленията или диаграмите на базата на данните от един работен лист може да станат неточни, ако преместите работния лист. Аналогично, ако вмъкнете работен лист между листове, към които има препратка от 3D формула , данните в този работен лист може да бъдат включени в изчисленията.

 1. За да преместите или копирате листове в друга работна книга, отворете работната книга, която ще приема листовете.
 2. Преминете в работната книга, съдържаща листовете, които искате да преместите или копирате, и след това изберете листовете.

  Как?

   

 3. В менюто Редактиране щракнете върху Преместване или копиране на лист.
 4. В полето В книгата щракнете върху работната книга, която ще приеме листовете.

  За да преместите или копирате избраните листове в нова работна книга, щракнете върху нова книга.

 5. В полето Пред листа щракнете върху листа, пред който искате да вмъкнете преместените или копирани листове.
 6. За да копирате листовете, вместо да ги преместите, отметнете квадратчето Създай копие.

Съвет