Клавишни комбинации и функционални клавиши в Excel

Отнася се за: Excel 2007

Следващите списъци съдържат клавишни комбинации с CTRL, функционални клавиши и някои други разпространени клавишни комбинации заедно с описанията на тяхната функционалност.

Съвет   За да запазите тази справка достъпна, когато работите, може да поискате да отпечатате тази тема. За да отпечатате тази тема, натиснете CTRL+P.

Клавишни комбинации с CTRL

Клавиш

Описание

CTRL+SHIFT+(

Показва скритите редове в селекцията.

CTRL+SHIFT+)

Показва скритите колони в селекцията.

CTRL+SHIFT+&

Поставя външни граници около избраните клетки.

CTRL+SHIFT_

Премахва външните граници от избраните клетки.

CTRL+SHIFT+~

Прилага числовия формат “Общ”.

CTRL+SHIFT+$

Прилага валутен формат с две цифри след десетичния знак (отрицателните числа в скоби).

CTRL+SHIFT+%

Прилага процентен формат без цифри след десетичния знак.

CTRL+SHIFT+^

Прилага експоненциален числов формат с две цифри след десетичния знак.

CTRL+SHIFT+#

Прилага формат за дата с деня, месеца и годината.

CTRL+SHIFT+@

Прилага формат за време с часа, минутата и AM или PM.

CTRL+SHIFT+!

Прилага числов формат с две десетични позиции, разделител за хиляди и знак минус (–) за отрицателни стойности.

CTRL+SHIFT+*

Избира текущата област около активната клетка (областта от данни, намираща се между празни редове и празни колони).

В обобщена таблица избира целия отчет с обобщена таблица.

CTRL+SHIFT+:

Въвежда текущия час.

CTRL+SHIFT+"

Копира в клетката или лентата за формули стойността от клетката над активната клетка.

CTRL+SHIFT+Плюс (+)

Показва диалоговия прозорец Вмъкване, за вмъкване на празни клетки.

CTRL+Минус (-)

Показва диалоговия прозорец Изтриване, за да изтрие избраните клетки.

CTRL+;

Въвежда текущата дата.

CTRL+`

Редува между показване на стойности на клетки и показване на формули в работния лист.

CTRL+'

Копира в клетката или лентата за формули формула от клетката над активната клетка.

CTRL+1

Показва диалоговия прозорец Форматиране на клетки.

CTRL+2

Прилага или отменя получерно форматиране.

CTRL+3

Прилага или отменя курсивно форматиране.

CTRL+4

Прилага или отменя подчертаване.

CTRL+5

Прилага или отменя зачеркване.

CTRL+6

Алтернативно скрива обекти, показва обекти и показва контейнери за обекти.

CTRL+8

Показва или скрива символите за структуриране.

CTRL+9

Скрива избраните редове.

CTRL+0

Скрива избраните колони.

CTRL+A

Избира целия работен лист.

Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущата област. Повторното натискане на CTRL+A избира текущата област и нейните сумарни редове. Третото натискане на CTRL+A избира целия работен лист.

Когато точката на въвеждане е вдясно от име на функция във формула, показва диалоговия прозорец Аргументи на функцията.

CTRL+SHIFT+A вмъква имена на аргументи и кръгли скоби, когато точката на въвеждане е вдясно от име на функция във формула.

CTRL+B

Прилага или отменя получерно форматиране.

CTRL+C

Копира избраните клетки.

CTRL+C последвано от друго CTRL+C показва клипборда.

CTRL+D

Използва командата Запълни надолу, за да копира съдържанието и формата на най-горната клетка на избрания диапазон в по-долните клетки.

CTRL+F

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Търсене.

SHIFT+F5 също показва този раздел, докато SHIFT+F4 повтаря последното действие на Търсене.

CTRL+SHIFT+F отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

CTRL+G

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

F5 също показва този диалогов прозорец.

CTRL+H

Показва диалоговия прозорец Търсене и заместване с избран раздел Заместване.

CTRL+I

Прилага или отменя курсивно форматиране.

CTRL+K

Показва диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка за нови хипервръзки или диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка за избрани съществуващи хипервръзки.

CTRL+N

Създава празна нова работна книга

CTRL+O

Показва диалоговия прозорец Отваряне, за да отвори или намери файл.

CTRL+SHIFT+O избира всички клетки, които съдържат коментари.

CTRL+P

Показва диалоговия прозорец Печат.

CTRL+SHIFT+P отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки с избран раздел Шрифт.

CTRL+R

Използва командата Запълни надясно, за да копира съдържанието и формата на най-лявата клетка на избрания диапазон в клетките отдясно.

CTRL+S

Записва активния файл с неговите текущи име на файл, местоположение и файлов формат.

CTRL+T

Показва диалоговия прозорец Създаване на таблица.

CTRL+U

Прилага или отменя подчертаване.

CTRL+SHIFT+U превключва между разгъване и свиване на лентата за формули.

CTRL+V

Вмъква съдържанието на клипборда в точката на вмъкване и замества всяка селекция. Налично само след като сте изрязали или копирали обект, текст или съдържание на клетка.

CTRL+ALT+V показва диалоговия прозорец Специално поставяне. Наличен е само след изрязване или копиране на обект, текст или съдържание на клетки в работен лист или друга програма.

CTRL+W

Затваря прозореца на избраната работна книга.

CTRL+X

Изрязва избраните клетки.

CTRL+Y

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

CTRL+Z

Използва командата Отмени, за да върне последната команда или да изтрие последния запис, който сте въвели.

CTRL+SHIFT+Z използва командата Отмени или Върни, за да отмени или възстанови последната автоматична корекция, когато са показани умни етикетчета за автокоригиране.

Най-горе на страницата

Функционални клавиши

Клавиш

Описание

F1

Показва прозореца на задачите Помощ за Microsoft Office Excel.

CTRL+F1 показва или скрива лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 създава диаграма от данните в текущия диапазон.

ALT+SHIFT+F1 вмъква нов работен лист.

F2

Редактира активната клетка и поставя точката на въвеждане в края на съдържанието на клетката. Също така премества точката на въвеждане в лентата за формули, когато е изключено редактирането на клетка.

SHIFT+F2 добавя или редактира коментар на клетка.

CTRL+F2 показва прозореца за визуализация на печата.

F3

Показва диалоговия прозорец Поставяне на име.

SHIFT+F3 показва диалоговия прозорец Вмъкване на функция.

F4

Повтаря последната команда или действие, ако е възможно.

CTRL+F4 затваря избрания прозорец на работна книга.

F5

Показва диалоговия прозорец Отиване на.

CTRL+F5 възстановява размера на прозореца на избраната работна книга.

F6

Превключва между работния лист, лентата, прозореца на задачите и контролите за мащабиране. В работен лист, който е разделен (меню Изглед, команда Управление на този прозорец, Фиксирай прозорците, Раздели прозореца), F6 включва разделените екрани, при превключване между екрани и областта на лентата.

SHIFT+F6 превключва между работния лист, контролите за мащабиране и лентата.

CTRL+F6 превключва към следващия прозорец на работна книга, когато е отворен повече от един прозорец на работна книга.

F7

Показва диалоговия прозорец Правописна проверка, за да провери правописа в активния работен лист или избрания диапазон.

CTRL+F7 изпълнява командата Премести в прозореца на работната книга, когато той не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки и когато завършите, натиснете клавиша ENTER или клавиша ESC, за да откажете.

F8

Включва и изключва режима на разширяване. В режим на разширяване в лентата на състоянието се появява Разширен избор и клавишите със стрелки разширяват селекцията.

SHIFT+F8 ви позволява да добавяте несъседна клетка или диапазон към селекция от клетки с помощта на клавишите със стрелки.

CTRL+F8 изпълнява командата Размер (в менюто Контрол за прозореца на работната книга), когато работната книга не е увеличена.

ALT+F8 показва диалоговия прозорец Макрос, за да създаде, изпълни, редактира или изтрие макрос.

F9

Изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги.

SHIFT+F9 изчислява активния работен лист.

CTRL+ALT+F9 изчислява всички работни листове във всички отворени работни книги, независимо дали са били променени след последното изчисление.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 проверява отново зависимите формули и след това изчислява всички клетки във всички отворени работни книги, включително клетките, които не са маркирани за изчисляване.

CTRL+F9 намалява прозореца на работната книга до икона.

F10

Включва или изключва бързи клавиши.

SHIFT+F10 показва контекстното меню за избрания елемент.

ALT+SHIFT+F10 показва меню или съобщение за умно етикетче. Ако има повече от едно умно етикетче, превключва към следващото и показва неговото меню или съобщение.

CTRL+F10 увеличава или възстановява избрания прозорец на работна книга.

F11

Създава диаграма от данните в текущия диапазон.

SHIFT+F11 вмъква нов работен лист.

ALT+F11 отваря редактора на Microsoft Visual Basic, в който можете да създадете макрос, като използвате Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Показва диалоговия прозорец Запиши като.

Най-горе на страницата

Други полезни клавишни комбинации

Клавиш

Описание

КЛАВИШИ СЪС СТРЕЛКИ

Преминава една клетка нагоре, надолу, наляво или надясно в работния лист.

CTRL+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА премества ръба на текущата област на данните в работен лист.

SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки с една клетка.

CTRL+SHIFT+КЛАВИШ СЪС СТРЕЛКА разширява селекцията от клетки до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или ако следващата клетка е празна, разширява селекцията до следващата непразна клетка.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО избира раздела отляво или отдясно, когато е избрана лентата. Когато е отворено или избрано подменю, тези клавиши със стрелки превключват между главното меню и подменюто. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат бутоните на раздели.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ избира следващата или предишната команда, когато е отворено меню или подменю. Когато е избран раздел на лентата, тези клавиши обхождат нагоре или надолу групата раздели.

В диалогов прозорец клавишите със стрелки придвижват между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ отваря избрания падащ списък.

НАЗАД

Изтрива един знак отляво в лентата за формули.

Също така изтрива съдържанието на активната клетка.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отляво на точната на вмъкване.

DELETE

Премахва съдържанието на клетките (данни и формули) от избраните клетки, без да засяга форматирането или коментарите на клетките.

В режим на редактиране на клетка изтрива знака отдясно на точката на вмъкване.

END

Премества в клетката в долния десен ъгъл на прозореца, когато е включен SCROLL LOCK.

Също така избира последната команда на меню, когато менюто или подменюто е видимо.

CTRL+END преминава в последната клетка на работния лист, в най-долния използван ред на най-дясната използвана колона.

CTRL+SHIFT+END разширява селекцията от клетки до последната използвана клетка в работния лист (долния десен ъгъл). Ако курсорът е в лентата за формули, CTRL+SHIFT+END избира целия текст в лентата за формули от позицията на курсора до края – това не засяга височината на лентата за формули.

ENTER

Извършва запис на клетка от клетката или лентата за формули и избира клетката по-долу (по подразбиране).

Във формуляр за данни преминава към първото поле в следващия запис.

Отваря избрано меню (натиснете клавиша F10, за да активирате лентата с менюта) или изпълнява действието за избраната команда.

В диалогов прозорец извършва действието за командния бутон по подразбиране в диалоговия прозорец (бутонът с получерна рамка, често бутонът OK).

ALT+ENTER започва нов ред в същата клетка.

CTRL+ENTER запълва избрания диапазон от клетки с текущия елемент.

SHIFT+ENTER изпълнява запис на клетка и избира клетката отгоре.

ESC

Прекратява въвеждането в клетката или в лентата за формули.

Затваря отворено меню или подменю, диалогов прозорец или прозорец за съобщения.

Също така изключва режима за показване на цял екран, когато този режим е приложен, и връща нормалния режим на екрана, за да покаже отново лентата и лентата на състоянието.

HOME

Преминава към началото на реда в работен лист.

Преминава към клетката в горния ляв ъгъл на прозореца, когато е включен SCROLL LOCK.

Избира първата команда в менюто, когато менюто или подменюто е видимо.

CTRL+HOME преминава в началото на работния лист.

CTRL+SHIFT+HOME разширява селекцията от клетки до началото на работния лист.

PAGE DOWN

Преминава един екран надолу в работния лист.

ALT+PAGE DOWN преминава един екран надясно в работния лист.

CTRL+PAGE DOWN преминава към следващия лист в работната книга.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN избира текущия и следващия лист в работна книга.

PAGE UP

Преминава един екран нагоре в работен лист.

ALT+PAGE UP преминава един екран наляво в работния лист.

CTRL+PAGE UP преминава към предишния лист в работната книга.

CTRL+SHIFT+PAGE UP избира текущия и предишния лист в работна книга.

ИНТЕРВАЛ

В диалогов прозорец изпълнява действието за избрания бутон или избира, или изчиства квадратче за отметка.

CTRL+ИНТЕРВАЛ избира цяла колона в работен лист.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира цял ред в работен лист.

CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира целия работен лист.

  • Ако в работния лист има данни, с CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ се избира текущата област. Второто натискане на CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира текущата област и сумарните й редове. Трето натискане на CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ избира целия работен лист.

  • Когато е избран обект, с натискане на клавишите CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ се избират всички обекти в работен лист.

ALT+ИНТЕРВАЛ показва менюто Контрол за прозореца на Microsoft Office Excel.

TAB

Преминава една клетка надясно в работния лист.

Придвижва се между отключените клетки в защитен работен лист.

Преминава към следващата опция или група опции в диалогов прозорец.

SHIFT+TAB преминава към предишната клетка в работния лист или към предишната опция в диалогов прозорец.

CTRL+TAB превключва към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB превключва към предишния раздел в диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Excel 2007