Изтриване на листове

  1. Изберете листовете, които желаете да изтриете.

    Как?

  2. В менюто Редактиране щракнете върху Изтрий листа.