Действия с формули

 

Изтриване на формула

 1. Щракнете върху клетката, съдържаща формулата.
 2. Натиснете клавиша DELETE.

 

Избиране на клетки, съдържащи формули

 1. Направете едно от следните неща:
  • Изберете диапазона, съдържащ клетки от типа, който искате да изберете.
  • Щракнете върху някоя клетка, за да изберете всички клетки от този тип в активния работен лист.

 2. В менюто Редактиране щракнете върху Отиди на.
 3. Щракнете върху Специални.
 4. Щракнете върху Формули и след това отметнете квадратчето до типа данни, който искате да изберете.

 

Преместване или копиране на формула

Когато преместите формула, препратките към клетки във формулата не променят. Когато копирате формула, препратките към клетки могат да се променят в зависимост от типа на използваната препратка.

 1. Изберете клетката, съдържаща формулата.
 2. Уверете се, че с препратките към клетки, използвани във формулата, ще се получи желаният резултат. Използвайте типа препратки, от който имате нужда. За да преместите формула, използвайте абсолютна препратка.

  Как?

 3. В менюто Редактиране щракнете върху Копирай.
 4. Изберете клетката, в която искате да копирате.
 5. За да копирате формулата и всяко форматиране, в менюто Редактиране щракнете върху Постави.
 6. За да копирате само формулата, в менюто Редактиране щракнете върху Вмъкни специално и след това щракнете върху Формули.

Съвети