Въведете своя пол, ръст и тегло, натиснете бутона "Пресметни"
Вашият индекс "Кетелет" e:
Вашето нормално тегло е в следните граници в кг.:
Минимум: Идеално тегло: Максимум:
Коментар на Вашия резултат:

   

pencho@abv.bg

Свържете се с нас, на посочения телефон.

Позвънете на телефон:
0xx/ xxx xxx   от 9 до 12

pencho@abv.bg

      Ние препоръчваме връзката да се осъществи по телефон, а не по електронна поща. Защо?
      Все пак става въпрос за Вашето здраве.
      По-удобно е да се проведат два телефонни разговора, отколкото размяна на пет писма. Естествено ние сме готови да отговорим на всяко мотивирано писмо, но не сме и няма да програмираме автоматични отговори. Вие избирате - два телефонни разговора или един месец размяна на писма!
Вие не сте попълнили теста и нямаме информация за вашия проблем.
Ако все пак желаете да се свържете с нас, обадете ни се по телефона.
Позвънете на телефон:
0xx/ xxx xxx   от 9 до 12

pencho@abv.bg

Име:
Фамилия:
E-mail:
Град:
Телефон:
Вашият коментар:
Свържете се с нас на посочения телефон.
Позвънете на телефон:
0xx/ xxx xxx   от 9 до 12

pencho@abv.bg

Вие сте попълнили следната информация:
Вашият пол Вашият ръст Вашето тегло Вашият индекс
Име:
Фамилия:
Възраст:
Предпочитаното от Вас тегло:
E-mail:
Град:
Телефон:
Вашият коментар: