АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА САЙТА ОТ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Колата

- Какво така ли ще седим, като ученици? - прошепна Георги на Ана. Фразата, която и се въртеше на езика тя не произнесе, знаейки че при тази музика той може и да не я чуе.
- Изключи радиото, с треперещ глас произнесе тя, учуди се че той чу молбата и. В купето на колата стана тихо и на Ана и се стори, че и вечерта зад прозореца също наостри невидимите си уши в очакване да каже нещо. Като падаща звезда премина пред очите и всичко, което предхождаше тази вечер. Случайна среща, когато погледите им залепнаха един за друг, и те търсеха повод да се заговорят, кратко запознанство и бизнес срещата, която Георги и определи за тази вечер. Не повече от денонощие мина от мига в който се видяха и Ана разбра, от какво естество ще бъдат отношенията им. Именно затова тя без да се колебае прие поканата на Георги за бизнес среща.
- Искам да стана твоя любовница. Произнасяйки тази фраза, Ана помисли, че ще умре от срам, въпреки това за нейно учудване нищо страшно не се случи, по същия начин шумоляха нежно листата на обкръжаващите ги дървета, чуваха се редките гласове на птичките, и до нея седеше този за който бяха насочени тези голи думи. Дланта на Георги меко легна на шията й, ободряващо притискайки я завъртя главата на Ана към него. Тя повдигна очи и видя, че в прекрасните му мустаци се крие приятна усмивка.
- Желанията ни абсолютно съвпадат, затова предлагам да отидем на задната седалка. Той се наклони към вратата, но се спря и отново се обърна към Ана. Ръцете му се протегнаха към ризката й и започнаха бавно да я разкопчават. При това Георги непрекъснато гледаше в нея с наглия си поглед и изпреварвайки ръцете си я събличаше до голо. Този немигащ поглед с черните хипнотизиращи очи обръщаше душата и наопаки, Ана искаше само едно да я изчукат като последната курва. Разкопчавайки поредното копче, Георги отгърна едната половина на ризката на страни и освободи от чашката на сутиена и нейната неголяма стегната гърдичка.
- Ще те разкъсам - с грапав глас каза Георги и с меко движение на дланта си я притисна и след това впи зъби в зърното. В началото той се занимаваше с едната и гърда, целувайки и похапвайки я, след това започна с другата. В това време разгорещената от ласките Ана разкопча ризката до край и свали ципа на панталоните си. Веднага неговата ръка се плъзна в образувалата се цепка и ловко влизайки в бикините й започна да гали нейната налята със сокове вулва. Отговаряйки на галенето на пръстите му, бедрата й започнаха да се движат в ритуалния танц на любовта, а ръцете и започнаха да събличат тялото му. За своя радост те намериха под фланелката му гъста растителност, която покриваше гърдите му и корема чак до непроходимата растителност под пояса. Ана, изнемогваща от желание, стисна с пръсти непознатия и д о този момент член и се учуди какъв е твърд и дебел. Нежно започна да движи дланта си по него, а след това поддавайки се на непреодолимото привличане към тази мощна топла играчка, гмурна се с главата надолу и я обхвана (колкото и позволяваха физическите възможности) с уста. В този момент Георги със стон се отпусна назад и след няколко секунди изхвърли порция сперма. Побъркана от тази захранка, Ана още по-енергично започна да смуче и облизва члена му, а като почувства, че пръста му потъна в разгорещеното и влагалище, се надена на цялата му дължина и яростно се изпразни. Първия оргазъм само събуди апетита им, желаейки по-пълна наслада на блуждаещата в телата им страст те подновиха взаимните ласки. Без да излиза от колата Георги мина на задната седалка седна на с широко разтворени крака. Ана насочи погледа си на члена му, предизвикателно блестящ със розовата си главичка, големите ташаци подпрени на седалката, кръвта й запулсира с такава сила, че ударите на сърцето й се усещаха в ушите й. Ана бързо скочи при Георги, седна на коленете му с лице към него, плътно се притисна към гърдите му и бавно започна да наденва на стърчащия му член гладната си вагина. Когато с бедрата си почувства допира тръгна в обратна посока, повдигайки се на колене до дължината на члена. Техните препълнени с желание полови органи се търкаха така плътно един в друг, че те препълнени от чувствени емоции, стенеха и пъшкаха от удоволствие в предчувствието на сладкия оргазъм. Георги впи пръсти в талията й и удвои мощта с която Ана спускаше отвора си на кола му. За първи път Ана се съвокупляваше с мъж в такава поза и това и придаваше още повече сили и я караше да се движи в самозабрава. В тези мигове и се искаше само едно - да е самка и да усеща в себе си този силен мъж. При поредното наденване с вагината си на стълба на Георги Ана почувства, как ръцете му я притиснаха силно, като не и позволяваха да отиде нагоре и почувства, че тресящата се в нея част от чуждо тяло се изпразва от съдържанието си. В този миг си представи спермата, бяла и гъста, стичаща се по стените на влагалището й и като направи рязко движение напред към Георги започна да издава дълго отнесено "м-м-м", което като че не излизаше от гърлото й, а от лоното й. За няколко мига тя, колкото имаше сили се притисна с дупето си към слабините на Георги, натисна плещите му с длани и започна да трепери неудържимо свършвайки. След това всичките и мускули се отпуснаха и тя уморено отпусна главата си на рамото му. Няколко минути стояха неподвижно идвайки на себе си, Ана почувства как се мърда в нея смаляващия се пенис на Георги. Тя вдигна глава от рамото му и стана вглеждайки се внимателно в лицето му, но колкото и да се взираше не можа да прочете нищо в черните му очи и на усмихващите се устни, покрити с пищни мустаци. Члена напълно излезе от вагината й и сега гъделичкаше влажните и устнички с главичката. Ана се наклони назад и напипвайки на предната седалка сутиена и ризката, започна без да бърза да се облича, като продължаваше да седи на коленете на Георги. След това пренесе тежестта на тялото си на единия крак и се прехвърли на седалката до него. Обличайки се те с любопитство гледаха един друг, изучавайки плътта, която взаимно се беше любила до преди малко. Георги бавно караше колата по стария път към шосето и когато стигна до едно песъчливо хълмче гумите и започнаха да буксуват. Следващите опити да преодолее това така неудачно възникнало препятствие на пътя им останаха без резултат. Георги изключи мотора излезе от колата подмятайки към Ана "почакай", тръгна към пътя. Ана седеше отпусната и се опитваше да анализира своето неотдавнашно безумие. При това тя плътно стискаше бедра чувствайки как между тях пълзят живителните сокове, галеше с ръце корема и гърдите си и изпитваше някакво необяснимо блаженство от този контакт. Спомнянето на преживяното и допира на ръцете до интимните и части я накараха да потръпне и да притвори очи. Когато ги отвори първото което видя бяха очите на Георги гледащи почти от упор в нейните. В очите му тя прочете неприкрито желание, което така и не беше го напуснало. Той и протегна ръка и й помогна да излезе от колата. До невисокия храст на около десет метра от колата Георги жадно се впи в устните й. От това в коремчето на Ана нещо се сви в твърда топка и тя почувства как от влагалището й се изля гореща сперма. "Искам те" - едва успя да прошепне тя, а ръцете на Георги вече сваляха панталоните и заедно с бикините. Стоейки така гола под талията Ана протегна ръце към панталоните на Георги с намерение да ги разкопчее, обаче в този момент той приклекна пред нея и допря устни до хълмчето й. Като почувства как езика му се плъзна между устничките й, тя ги хвана с пръсти разтвори ги и леко ги повдигна нагоре, откривайки по този начин входа към влагалището си. С плавно движение на езика той облиза влагата от устничките и влагалището, коктейла от сокове го накара продължително да застене от пронизващото го приятно усещане. Той прокара още няколко пъти език по плътта й и след това се изправи рязко и свали ципа на панталоните си. Ана успя да види мощта на члена му, преди той за втори път да се окаже между краката й и разбра, че много скоро тя отново ще трепери под чувствените му удари и ще крещи страстни думи люлеейки се на върха на сладострастието. Оргазма стигна удрящите се едно в друго тела едновременно, и водовъртежа на острите усещания така дълго ги въртя в бурния си поток, че излизайки от него те не можаха да се опомнят веднага къде се намират. Поклащайки се те се добраха да колата и изнемогнали паднаха на седалките. Идвайки на себе си Георги нежно погали с ръка бузите на Ана и отново тръгна към шосето. Тихото бръмчене на двигател съвсем наблизо подсказа на Ана, че помощта е намерена. След няколко секунди пред нея с въже в ръка изскочи Георги и започна да го завързва към колата. След това се тръшна на мястото си запали мотора и кресна в сгъстяващия се мрак:
- Готово! Тегли!
Без каквито и да било усложнения те изкачиха хълмчето и когато излезлия от другата кола "спасител" дойде до тях за въжето на Ана и се стори, че пропада в дън земя. Това беше Митко - мъжа й. Бързо заработилия й мозък не можа нищо да измисли, а очите на Митко вече бяха широко отворени от почуда. Тя с ужас наблюдаваше как израза на недоумение на лицето му се сменя с маската на ярост. Рязко той пристъпи към колата откъм страната на Ана и отвори вратата. Не издавайки състоянието си със спокоен тон произнесе:
- Вместо пари за оказаната услуга, приятел, взимам тази жена. Ана нямаше никакъв избор, освен да излезе от колата на Георги и да тръгне след Митко. Това как послушно тръгна тя съвсем обърка Георги и когато той се опомни предната кола изрева с мотор и тръгна. Ана гледаше шосето под колелата на летящата кола и в главата и тъпо чукаше: "Това е края. Това е края." Мисълта и беше черна, като асфалта и така безкрайна. Изведнъж колата спря, тази мисъл прекъсна и се появи друга: "Сигурно сега ще ме пребие." Мъжа й не я удари. Тежко отрони, Ана не разбра това въпрос ли е или твърдение:
- Изчукаха ли те курво - и след кратка пауза - глуха заповед нетърпяща отказ:
- Сваляй гащите! Ана повдигна очи съмнявайки се, че правилно го е разбрала.
- Сваляй ти казвам!
- Тука ли?
Без да каже нито дума Митко подкара колата и като минаха стотина метра сви на някакъв страничен път.
- Сваляй! - повишавайки глас повтори още веднъж той. Ана свали бикините някога подарени й от мъжа и и ги стисна в шепа чувствайки с пръстите си влагата им. Митко я хвана за ръката и издърпа от нея гащите. Разгърна ги и вида мокрите петна по тях. Той изви така, като че ли неочаквано го е заболял зъб.
- Кучка!!! В безсилна злоба той отметна назад глава и така заскърца със зъби, че под тъмната му кожа на бузите ясно се виждаха хълмовете на скулите му. Ана губейки се в догадки относно следващите действия на мъжа си, отпусна глава на дланите си и си зададе мъчителния въпрос: "Струва ли това което изпитах с Георги тази цена?" За свое учудване тя не можа да отговори на този въпрос отрицателно. Неочаквано облегалката на седалката на която седеше рязко падна назад и тя чувствайки тласъка на Митко падна по гръб. Мигновено той я налегна отгоре и наклони над нея почервенялото си от злоба лице. Тъмното огънче се разгаряше в очите му и Ана се уплаши. Това което направи Митко след това тотално я шокира. Той задържа тялото си на единия лакът и с другата ръка изкара от панталоните напрегнатия си член, грубо разтвори колената й и със сила го намушка във влажната и вагина до самия му край. Раздадоха се шумни шльопкащи звуци и тя чу в ухото си неговия шепот:
- Сигурно ти е малко пачавро - свърши и с мен! Ужасена Ана почувства, как страстта й се заражда с нова сила и тя започва да се устремява към толкова познатия и в същото време така непознат самец. Неистовите удари на Митко предизвикваха у нея още по-голямо желание за чукане. По-голямо от желанието за ласки от новия и познат преди половин час в храстите и тя енергично отговаряше с изкусни движения на тялото си. Отчаяния и ням крясък на цялото и тресящо се от божествени тръпки тяло съвпадна с оргазма на Митко, които стискайки зъби ръмжеше, бясно въртеше глава и с такава сила изхвърляше от себе си сперма, че оргазма на Ана получи толкова мощна поддръжка се разтегна в неповторима безкрайност. Срещайки благодарния й поглед, Митко учудено пророни:
- Каква си курва все пак! Даже и в мислите си не бих предположил - и ожесточено добави:
- Само пробвай още веднъж някога да направиш нещо подобно ще те убия!
Митко се върна на волана включи стартера и полетя към града. Ана седеше на предната седалка и се опитваше да разбере своя нов статус на жена-курва. Случайно поглеждайки назад видя светещите фарове на каращия след тях автомобил и разбра, че това е Георги. Тя веднага извърна лице напред прегърна се за раменете и помисли за това, колко още такива дни и предстоят...


Обратно към разкази