Нека се замислим:

Ако съкратим цялото човечество до едно село със 100 житили, запазвайки пропорционалните съотношения, ето как ще изглежда населението на това село:

57 азиатци

21 европейци

14 американци (северни и южни)

8 африканци

52 жени

48 мъже

70 цветнокожи

30 бели

98 хетеросексуални

2 хомосексуални

6 души ще владеят 59% от цялото световно богатство и всичките ще са от САЩ

80 ще имат лоши жилищни условия

70 ще бъдат неграмотни

50 ще бъдат недохранени

1 ще умре

2 ще се родят

1 ще има компютър

1 (само един) ще има висше образование

 

 

Ако погледнеш на света от тази гледна точка, се вижда каква необходимост имаме от солидарност, разбирателство, търпимост и образование. Помисли за това...


 

Ако тази сутрин си се събудил здрав, ти си по-щастлив от 1 милион хора, които няма да доживеят до другата седмица.

Ако никога не си преживял война,

самотата на затворническата килия, агонията на мъченията

или глад,

ти си по-щастлив от 500 милиона души на този свят.

 

Ако можеш да влезеш в църква (джамия) без страх от затвор или смърт, ти си по-щастлив от 3 милиарда души на този свят.

Ако в твоя хладилник има храна,

облечен и обут си,

имаш креват и покрив над главата си,

ти си по-богат от 75% от хората на света.

Ако имаш банкова сметка, пари в портфейла и малко дребни в касичката

ти принадлежиш към тези 8% от хората на земята, които са обезпечени.

 

 

Ако четеш този текст, ти си двойно по-благословен защото:

  1. някой се е сетил за теб,

  1. не принадлежиш към тези 2 милиарда души, коита не могат да четат

  1. и... ти имаш компютър!

 

 

Както някой е казал:

"- работи, все едно нямаш нужда от пари,

- обичай, все едно никой никога не те е наранявал,

- танцувай, все едно никой не те гледа,

- пей, все една никой не те чува,

 - живей, все едно на земята е рай."

 

 

Изпрати тази страница на тези, които наричаш приятели.

Ако не изпратиш този текст, нищо няма да се случи Ако го изпратиш - някой ще се усмихне :)

  

 

Обратно към закачки