Планети на Слънчевата система

Планета Екваториален
диаметър (км
Маса
(спрямо земната *)
Средно разстояние от Слънцето (млн. км) Период на
въртене
Меркурий 4 840 0,054 57,91 87,969 дни
Венера 12 300 0,815 108,21 224,701 дни
Земя 12 756 1,000 149,60 365,256 дни
Марс 6 790 0,107 227,94 686,980 дни
Юпитер 142 700 317,89 778,34 11,86 год.
Сатурн 120 800 95,14 1427,01 29,46 год.
Уран 50 800 14,52 2869,60 84,0 год.
Нептун 48 600 17,46 4496,70 164,8 год.
Плутон 3 500 0,1 5907 248,4 год.
         
Слънце 1 392 000 332,958 - -
Л у н а 3 476 0,0123 0,3844 ** 27,32 дни

* масата на Земята е 5,976.1024 кг
**  разстояние от Луната до Земата

Източник:  Е.Б.Уваров, Алан Айзакс, Речник на научните термини. С., изд. "П. Берон", 1992.

Размера на нашият свят!

Към закачки