Магически квадрат

  1. Намислете едно двуцифрено число.
  2. Извадете от него сумата от неговите цифри (наример,от числото 54 трябва да се извади 5 и 4,получава се 45).
  3. Намерете това число в таблицата и съответстващия му знак.
  4. Мислено си представете този знак,след което щракнете върху квадрата. Там ще се появи вашия знак.

 

Обратно към закачки