GSM локализатор

Установяване местоположението на GSM апарат посредством сателит

Тази програма установява местоположението на GSM апарати посредством триангулация (установяване местоположението на трите най-близки клетки) и след това показва сателитна снимка на обекта.

Услугата е безплатна и не носим отговорност за евентуални грешки или неточности.

Точност на местоположението (максимално отстояние):

  • до 10 метра (максимум) за мобилни апарати на територията на Европа.

  • до 25 метра (максимум) за мобилни апарати на територията на САЩ и Канада.

  • до 50 метра (максимум) за мобилни апарати на територията на Азия и Африка.

Тази програма не функционира за територията на Австралия, защото там мобилните телефони не са на GSM система.

ВНИМАНИЕ: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ПРОГРАМА Е РАЗРЕШЕНО ЕДИНСТВЕНО И САМО С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЯ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ.

Въведете номер на мобилен телефон, чието местоположение в момента искате да установите (напр. 0878123456):