...Нашите прадеди са живели в колиби. Те не са имали дрехи, ризи, нищо освен една дупка, за да излиза пушека. За да си създадат семейство те са разполагали само с един съвсем примитивен инструмент.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Докато спартанците ходели на война, жените им раждали деца. За тази цел те били тренирани от най-ранна възраст.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Римляните трябвало да водят многобройни войни преди Италия да стане полуостров. По-късно римляните заменили войниците с гъски: те ядели по-малко, а вдигали повече шум.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Римляните били големи строители. Тяхно дело са много павирани пътища, измежду който най-прочут е Млечния път.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ахил е с големи и силни ръце, космати гърди и атлетично тяло. 
Хектор е обратен.... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...След смъртта на Цезар, Октавий и Антоний си разделили империята. Октавий получил задната част на Рим, Антоний източната и Клеопатра. В края на живота си Октавий се оттеглил в своя мавзолей.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Като заминавали кръстоносците отнасяли портретите на жените и децата си, а при завръщането си с радост намирали нови деца около вярната съпруга.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Карл V е роден при леля си, защото майка му тогава не била там.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...При феодализма селяните били много подтиснати. Тогава нямало автомобили, та те са плащали данъци върху солта и радиоапаратите, но били лишени дори от тях. Освен това те били длъжни да дават на сеньора всички продукти от жена си. Често се появявал глад и хората се избивали за да не умрат.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Първото околосветско пътуване било извършено от Магелан. За нещастие той бил убит на Филипините и екипажът се завърнал без него. Въпреки всичко покойният запазил добър спомен за пътешествието си.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Людвик XIV бил на пет години, когато се родил баща му. Той живял до смъртта си в 1715 година. Людвик XIV бил заобиколен от благородници, които се наричали куртизани. Жените им се наричали куртизанки. Дворецът му бил винаги добре изметен и блестящ, поради което бил наречен Крал-Слънце.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...През 1763 година Франция закупила Корсика, три години преди раждането на Наполеон за да може да се роди французин.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Наполеон бил диктатор защото имал способността да диктува по няколко писма наведнъж. Той мразел англичаните - сърдел им се, защото го принудили да умре в прегръдките на св. Елена.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Абрахам Линкълн е роден в дървена колиба, която построил собственоръчно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...В 19 век се развило мисионерството. Нещастните мисионери, които отивали в Китай, се връщали обезглавени.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Президентът на републиката се избира за седем години, като на три години се подновява с една трета. Разликата между царя и президента е тази, че царят е син на баща си, а президентът не е. През 1875 г. само мъжете влизали в урната. Днес за да бъдеш избирател е необходимо да принадлежиш на двата пола.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...След завземането на властта от Мусолини, населението на Италия се удвоило благодарение на личните му заслуги.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...През деня Земята се върти около Слънцето, а през нощта около луната. Като се върти Земята показва задницата отпред и предницата отзад. Земните меридиани разделят Земята на 24 парчета. Те служат за да въртят Земята около луната. Има два тропика: тропика на Рака и тропика на Проказата...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ветровете духат от хората с ниско налягане към хората с високо налягане. Когато барометърът е променлив, времето не знае какво да прави.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Най-известната река е Дунав. Тя е международна, защото всички народи пеят "На хубавият син Дунав".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Реките понякога преливат, но с морето това не става, защото в него има много сюнгери.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Морското дъно се изследва със сонди: ако сондата извлече тиня, значи дъното е тинесто, ако извлече кал, значи дъното е кално, а ако не извлече нищо, значи капацитетът и е нисък.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...На изток Франция граничи със Слънцето, когато изгрява, а на запад, когато залязва. Нормандия е плодородна област. Там се отглеждат волове, които дават много мляко и яйца. Тревата е тлъста, затова млякото е много концентрирано.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ню Йорк закъснява спрямо гринуичкото време, защото Америка е открита много по-късно.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Климатът в Гвиана не е здрав, защото в нея изпращат каторжници. Там има гори от девственици, които доставят строителен материал.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Кенгурото има на корема си джоб, за да се скрие в случай на опастност.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Сахара заема винаги различна площ, тъй като пясъците й изменят непрекъснато мястото си. Главни животни са камилите и керваните. Населението й се състои от туареги и оазиси.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Cмерчът е малкото на тайфуна...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...В полярните земи има малко флора, само няколко фауни, но те са диви. Измежду живите същества ще споменем лишеите, пингвините и изследователите. На последните понякога им е така студено, че като се мият са принудени да си слагат ръкавици.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Донки Ход...(Дон Кихот)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Монахът предложил на баба Илийца да пренощува в манастира, но тя си мислела за младия юнак, който я чака в храстите и отказала.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Баба Илийца напъна кола...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Янко музиканта сам си правел свирки.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Дядо Матейко след смъртта на своята бабичка, заживява с кротката си магаричка.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Левски ходи из страната гол и бос, за да възбужда народа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ботев е колът, на който се вее знамето на българската революция.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...От творбите на Вапцаров ни гледа озъбеното свирепо куче.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Преди милиони години конят бил малко животно, наподобяващо вампир... След дълго развитие конят се превърнал в сложно и добре устроено животно, напомнящо днешното магаре.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ботев слязъл от Балкана с шмайзер в ръка...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ивайло вдигнал първото в света антифашистко въстание.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Константин IV Погонат натоварил конницата си на параходи и я стоварил във Варна.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Партизаните газели 9 метра сняг до колене...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Византийците нападнали Ахелой и почиващите се разбягали...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Цар Иван Асен запушил прохода със задните си части и минал в атака с предните...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

КРАТЪК РЕЧНИК

 

...Вик на агония - вик, надаван от мъртвец.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Вдовец - мъж на вдовица.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Мулат - дете, на което родителите са от различни полове.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Мулатка - женската на мулето.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Наследственост - с нея се обяснява, че ако дядо ни и баща ни не са имали деца, то и ние можем да останем бездетни.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Преброяване - операция, която се състои от минаване от къща в къща с цел да се увеличи населението.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Псевдоним - състояние в което попадат поетите преди да пишат.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Пример за подражание - Андромаха се пожертвала за сина си. Тя е образец за гръцка девица.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Щастливец - Мюце в живота си много е страдал, но за щастие можел да се облекчава сред природата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Съставът на Слънцето е познат благодарение на пробите, които са вземали от него учените.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Галилей е успял да завърти Земята, но църквата го подложила на мъчения, защото искала да го накара да я спре.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Има твърди, течни и грациозни тела. Под действието на топлината телата се разширяват. Пример за това: през лятото дните се удължават.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Гравитацията е открита от Нютон. Забелязва се есенно време, когато листата капят.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Изкуственото осеменяване е когато ветеринарят замества бика.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Охлювът е едновременно и мъжки и женски, но не може да се възползва от това.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Много грижи ни създава шимпанзето - не яде и изглежда страшно се отегчава. Явно му липсва другар. Какво да правим до вашето завръщане?
(писмо на пазача на зоологическа градина до директора и)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Причина за счупването - паднал от магаре... Фамилна анамнеза - необременена (баща и майка не са падали от магаре)!
Из анамнеза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...На вечерна визитация болните прекараха нощта спокойно...
(рапорт за нощно дежурство в клиника)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИЗ УЧЕНИЧЕСКИ СЪЧИНЕНИЯ

 

...Семейството ми се състои от мама, татко и аз. Аз съм най-младият ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Трябва да обичаме родителите си и да им помагаме когато си изпълняват задълженията.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Когато мама е болна, татко служи за жена на всички в къщи.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Сутрин татко изпълнява мъжките си задължения и после мама му дава кафе.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Катедралата е величествена със своите аркади, огънати от вековете.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Скоро бойното поле се изпълнило с трупове, някои били недокоснати, а други още дишали.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Жените от племето пееха и танцуваха около огъня, а малките членове отмерваха ритмично такта.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Кокошките стават рано сутрин и започват да снасят. Добрите деца трябва да следват техния пример.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Добрите бъгтерии се хранят с трупове, а лошите причиняват болести по хората.
(контролно по биология)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Едно време живеели големи животни, наречени динозаври, които поради смяна на сезона измрели.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Понеже лодкарят отказал да я прекара, баба Илийца измъкнала кола и сама се прекарала.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Катерина се хвърлила в реката по лична работа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...На пода лежал и едва дишал труп, редом седяла жената на трупа, а братът на трупа лежал в другата стая в безсъзнание.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Пушкин се движел във висшето общество и движел там и жена си.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Анна се хвърлила под влака и той дълго влачил жалкото й съществувание.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Тургенев показал жената в по-разширен вид.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...В отсъствието на Онегин Татяна често ходела в кабинета му, където постепенно се превръщала от девойка в жена.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...По брега на реката вървял Челкаш и през скъсаните му панталони се виждал пролетарският му произход.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Доячката слезе от трибуната и на нея веднага се качи председателят.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Гогол страдал от тройнственост, която се състояла в това, че с единия крак той стоял в миналото, с другия приветствувал бъдещето, а между краката му била страшната действителност.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Наташа Ростова искала да каже нещо, но отварящата се врата й затворила устата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Там хората ловели риба, а жените пеели и плели мрежите.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УЧИТЕЛСКИ

 

...Утре ще ви довърша !
( учител в края на час )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е обратното.
(учител по обществознание)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Номер осми ми дава жежко железо да си изгорим рацете!
(Забележка в книжката от учител по трудово обучение)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Какво само прескачате от круша на круша?
(На бригада за бране на ябълки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Тази ябълка е първо качество... дори второ!
(На бригада за бране на ябълки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ти, с дъвката, веднага в кошчето!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Изплюй дъвката, да не я изплюя аз!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Последните два чина да излизат моментално!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Слагате точка и изречението продължава.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ето на тази картина ще видите как Исус Христос ще се приближи към еврейския народ, който няма да го изчака.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Стойността на тази константа не е константа...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Смеете се, смеете се, ама като падне атомната бомба аз ще се смея!
(преподавател по НВО)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Радиоактивно обеззаразяване на сгради се извършва с воден разтвор на веро в съотношение 1 към 3, тоест 1% веро на 3% вода...
(Бурен смях)
- А останалите 96%?
- ... ... ... Добре де, 10% веро на 30% вода...
(преподавател по НВО)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Който тръгне последен е педераст. Аз съм след вас и гледам.
(преподавател по НВО)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Никой да не се качва на камионите, преди да са дошли!
(на бригада за ябълки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Тук е пълно с айдуци! Диагнозата ви е маниакален кретенизъм, затова да млъкнат пет човека, щото не ща да получавам тръпки на гръбначния мозък! И престанете отзад да се замеряте с цвръчки, че ще дойда и ще ви шибам всички там отзад!
(учител към ученици от Испанската гимназия в София)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ученикът слуша музика в час по музика! 
забележка в ученическа книжка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
Конят освен всичко друго е и средство за удоволствие...
учител по история
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Сега ти тургам среден, да знаеш че още няколко пъти ще те мина!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...аткуда накуда /откъде накъде/ 
пловдивски ученик към учителка по руски 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДРУГИ

 

...Любовта към земята е гениТално заложена у българина.
(политик - БЗНС)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Съжалявам, господине, но Вашият член падна.
(из конгреса на КНСБ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Българското правителство трябва да вземе суверенно решение по въпроса след задълбочени консултации с нашата страна...
(Руският посланник Авдеев по въпроса за демонтирането на паметника на съветската армия в София)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Българският пазар е от изключителна важност за нашата фирма...
(представителят на "Мерцедес" у нас)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ще се кооперираме с Македония в борбата срещу градушките. Те произдеждат отлични ракети, а ние сме добри в проследяването на облаците...
Георги Танев - министър на земеделието
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Правителствена болница вече ще обслужва само членове на
правителството, с цел подобряване здравното обслужване на
населението.
(правителствено решение)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...При нападението са били ранени девет умиротворителни сили...
(Късни новини - БТ, Канал 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Да си припомним Стогодишната война, която Англия и Франция водиха за Елзас и Лотарингия...
(Асен Агов - пред в-к "Стандарт")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Разрухата в земеделието не отмина и птицевъдството...
(Новини - Канал 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Доставените яйца са така дребни, че човек би казал, че са детски.
(обвинител)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Не мърдайтесъ, не мърдайтесъ! Снимка не излезньотся!
(български фотограф към руски туристи на морето)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Мъжът ми ми нанесе страшен побой, от който всички в махалата бяха трогнати!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
... такааа, сега ги нарязваме на ситно и ги слагаме да врят - естествено в студена вода...
Ути Бъчваров в предаването "Вкусно"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Аз ще приложа моя метод с цепването отзад...
Ути Бъчваров в предаването "Вкусно" 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Да внимаваш да не се удавиш, че ще те пребия. 
Майка към сина си
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...A сега песента на металика "Аnd nothing else matters",  или "Ти повече не си ми майка"
DJ в дискотека
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- How do you do?
- All right!
Превод:
- Как го правиш?
- Всичко вдясно.
Субтитри на филм
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ще бъда отворена след 10 мин.
Бележка оставена от продавачка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Днес эа Брюксел эаминаха 11 леки атлети! 
Водещ на спортно предаване
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Играчите са доволни от свирката на съдията...
Коментар по БНТ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Сирените вият, звънци, тревога, а той какво: в тоалетната - събул ми гащите, извадил ми го и пикае ли пикае. 
Армейски
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Уважаеми студентки! Тук вие ще се превърнете в зрели жени. Първо аз ще се заема, а после и всички асистенти от катедрата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ФИРМИ, ТАБЕЛИ, ОБЯВИ, РЕКЛАМИ

 

...ПАРКИНГ-НЕ ПАРКИРАЙ!!!! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Правим обувки с кожа на клиента.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Давам стая под наем срещу отглеждане на две крави. Може и студенти. ПП с. Мърчаево, Софийско.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Пивница "Хан Крум"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Фирма "Водопад Ниагара" - водопровод и канализация
(София, ул. "Цар Иван-Асен II")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Фирма "Пешкиров инкорпорейтид"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Еднолична фирма "Генов и син",
(София, ул. "Раковски")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Фирма "Бетон-Интелект"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Фирма "Микроинтелект ООД"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Фирма "Груев и ЗЛИ"
(София, ул. "Пиротска")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Фирма "ТАРАШ" - почистване на жилища и офиси
(Обява от "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Топлата вода ще се събира в понеделник в клуба.
(Бележка от инкасатора)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Турското кафе е виетнамско.
(Надпис в бар)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Който не си плати навреме тока ще бъде откачен!
(съобщение от инкасатора)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Спри! Чукай! Сестри!
(в инфекциозна болница)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Басейн "Винпром" предоставя плувни коридори срещу заплащане.
(обява във в. "Куриер 5 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Приемаме поръчки за конфекционно разкрояване на фирми.
(реклама)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Фирма "Делта-И-Ко" предлага:
- BMW 524TD, OPEL RECORD 2.0E;
- ботуши, галоши, цървули PVC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Търся съквартирантка - с ТЕЦ .
(Обява на Хим. факултет - София)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...31 гимназия за чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Спешно болните се приемат през задния вход
(Табела на вратата на поликлиниката на ИСУЛ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Дом за изоставени деца с частична олигофрения "Митко Палаузов"
(В град Роман)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Моля, не пускайте чешмата, защото тече!
(бележка от водопроводчика)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да се прегледат при лекарката!
(бележка в училище)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...ЗЪБОЛЕКАР - ВАДИМ ЗЪБИ
(табела на ул. "Сердика" 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...ЗЪБОЛЕКАР ГИНЕКОЛОГ
(табела в Кв. Филиповци)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...ВИС-2 - МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ
(рекламна табела)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Пътуването с експресните влакове на БДЖ е пестене на време и удоволствие
(рекламен плакат на гара Варна)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Целогодишно сезонно намаление на обувките!
(надпис в магазин за обувки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Френска баклава "Славянка"
(хотелско меню в "Албена")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...МесТни ястия...БезмесТни ястия...Хем енд егс с яйца
(меню в столичен ресторант)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Мексиканска шопска салата. 
(От менюто на мексикански р-нт в София)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...НАЙ-НИЗКИ ЦЕНИ
(надпис над сергия)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Давам стая за момиче с голям балкон.
Обява във вестник
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
надпис на сергия- ПЪПЪШЕ (по-късно поправено на: ПЪПЪШИ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Ориз "Чичо Анкъл" 
Надпис в магазин
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Вашият шанс е в нашите топки"
Реклама на бинго зала
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...'Консултирайте стоматолога си всеки 6 месеца'
(надпис върху паста за зъби 'Bright', производство на 'Ален Мак', Пловдив)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...ПРОДАЖБА НА УНИКАТИ НА ЕДРО
( на базара в зала "Универсиада")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Банков консорциум "Титаник"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Тенекеджийница "Бетовен"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Реакторът се завъртя на 3000 оборота и токът бавно потече по жиците към Родината
("Работническо дело" - 1974 година по повод откриването на 1 блок на АЕЦ " Козлодуй")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Появява се нов гигант в бързото хранене
(заглавие - в-к "Демокрация")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Монголски опозиционер обвинен в разкриване на държавна тайна по повод изявление, че председателят на Великия народен хурал е корумпиран.
(Статия в "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...ПЪРВО ВИСШЕ УЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ В ЛОВЕЧ НАПЛИВ ОТ ДЕВОЙКИ
(Заглавие в местен вестник)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Централният нападател на "Хюстън" Хаким Олайджоун бе обявен за най- добър защитник на сезона в НБА...
(статия - в-к "Демокрация")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Трима джебчии арестуват полицаи на централния пазар.
(в-к "Експрес)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Бебе на година и половина участвува в престрелка
(заглавие във в-к "Нощен труд")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...При 18 от общо 13 случая...
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Чешките авиолинии вече летят и до Прага...
(реклама на чешките авиолинии)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Костенурка диша през дупето си"
(в-к "Стандарт")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Цялата държава се изреди в Бургас"
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Бил чука голф, за да не кръшка"
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Почна сезонът на диариите"
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Актьорът Уил Смит заголвал задник"
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Жените се бръснат зад волана "
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Огладняло тамагочи изплаши германка "
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Ирландска хрътка захапа самолет "
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Оса обърна цистерна с 4 т нафта"
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Пърдящи камили бият тревога "
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Крава влезе в бар и се напи "
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Робин Худ бил обратен "
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..."Делфин се опита да изнасили мъж "
(в-к "24 часа")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЛОЗУНГИ

 

...Не слагай чужди тела в устата си!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Събличай се бързо, и други чакат след теб!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Дръж маркуча си в изправност!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...На партията - вярност, на народа - чиста вода.

(Надпис в служба "Водоснабдяване и канализация")

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Човекът е главна фигура в животновъдството.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Да живее българо-съветската дружба между народите!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Да живее международното положение!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Дружбата между хората ражда криле на същите.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Всяко яйце - бомба, всяка кокошка - летяща крепост срещу агресорите!
(Лозунг в птицеферма)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...25 години народна власт - 25 години цирк.
(Светлинен надпис над купола на цирка)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Комунизмът е неизбежен.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Студенти, икономисвайте отпадъците! Те са за вас.
(Лозунг в студентски стол)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Граждани, гответе се за отпадъци!
(Лозунг на кампания за събиране на вторични суровини)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...При директора се влиза само по голяма нужда!
(Надпис на вратата на директорски кабинет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Рейгън - враг номер едно на Тутраканска селищна система!
(Лозунг на входа на град Тутракан)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Да живее 10 септември, ден на народната милиция - единствена опора на народната власт!
(В участък на милицията)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Повече кожи за Партията!
(Лозунг на кожарска фабрика за 9 септември)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Всеки буркан компот - юмрук в лицето на империализма!
(В консервния завод в Пазарджик)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Всяко кебапче - куршум в сражението срещу световния империализъм!
(В кебапчийница)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Съветските болни - най-здравите болни в света!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Да не оставим нито един пациент да умре без лекарска помощ!
(
Лозунг от социалистическа болница)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Да не оставим неодрусана слива в нашето село!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Който не познава Сибир, не познава СССР!
(Лозунг от "Интурист")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Всички комунисти - под земята!
(Лозунг в мина)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Един допуснат брак - беда за целия колектив!
(Лозунг (1985 година)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на песните на трио "Зорница" на обложката на CD:

Станко ле, мори хубава - Hey you, Pretty Stanka.
Планинец ходи - A Tractor Driver is Walking
Отдолу идат шарени колца - Motley Wheels Are Coming from Below
Дъщерцо моя, майчина - Hey you, Mother's Daughter
Йогряло ми ясно слънце - A Bright Sun Shone On
Загукала е гулабка - Female Pigeon Began Crooning
Пак поди, мале - Go again, Mother
Изкара димо жъртвари - Dimo Brought Out Harvesters
Да зная, мамо, да зная - If I Knew, Mum, If I Knew
Провикна се мома руса - А Blond Lass Cried Out
Дядо делба делеше - An Old Man Was Partitioning Shares
Мър Тодорке, мънинка - I Say, Little Todorka
Дойне, бяла Дойне - Hey you, Doina, You, White Doina
Мури Тодоро - I Say, Todora
Седнала ми е Марийка - Mariika Seated Herself
Моме ле, мури мунинка - Hey You Lass, You Little Lass
Гергина цъфти, не вехне - A Dahlia Blooms, And Doesn't Fade
Петлите пеят - Cocks Are Crowing
Града са гради, Станьо льо - Hey Stana, A Town Is Under Construction
Зелен се орех развива - A Green Walnut-Tree Is Coming Into Leaf
Звездо льо, вечернице - Hey you Star, You Evening Star.

Обратно към закачки