Калкулатор на цена на изразходвана електроенергия

 

Ако сте битов клиент на „ЧЕЗ Електро България" с двутарифен електромер, с този калкулатор можете да сверите сметката си за електрическа енергия.

 

Въведете потребената електроенергия в kWh
Дневна консумация: 
Нощна консумация:   

 

kWh Ед. Цена1
[лв/kWh]
Сума
[лв]
Дневна тафира 0 0.16767
Нощна тарифа2 0 0.09423
   
добавка за зелена енергия 0 0.00000
цена за пренос през електропреносната мрежа 0 0.00668
цена за достъп до електропреносната мрежа 0 0.00505
цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 0 0.00000
цена за „невъзстановяеми разходи“ 0 0.00000
цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение 0 0.00000
цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение 0 0.02173
цена за достъп до разпределителната мрежа 0 0.00000
акциз за енергия по ЗAДС 0 0.00000
    
Общо дневна електроенергия (без ДДС) 
Общо нощна електроенергия (без ДДС)
    
 Данъчна основа    
 ДДС (20%)    
 Крайна сума

 

1) Гореупоменатите цени са без ДДС и са според Решение Ц-16 на ДКЕВР от 01.10.2014 г. 
2) От ноемрви до март включително нощната тарифа е от 22:00 до 06:00, а през останалото време - от 23:00 до 07:00.