Диаметри на тръби в милиметри и цолове

Тръбите се измерват в цолове и милиметри.Цолът е мерна единица, прилагана от средните векове, за измерване на дължини и разстояния. Използва се и до днес основно за означаване на диаметри на тръби. Частите от цола се записват като дробна част. Например 1 1/4 (един цол и една четвърт). Означава се с („) (секонд). По стойност е равен на 25,4 mm, съгласно измерването в метрична система и на английската мерна единица инч (inch), обозначавана със символа in.
1 in= 1″= 25,4 mm

Другият начин за определяне на диаметър е в милиметри, като думата диаметър се заменя с гръцката буква „ФИ“, тъй като наподобява графичния символ за диаметър . Когато се определя диаметърът на тръбата чрез фи, то не се дават точните милиметри, а стандартно се закръгляват, дори понякога разликата е около милиметър.

Другото важно нещо, което трябва да се знае е, че тези размери дават винаги външния диаметър на тръбата.Вътрешният диаметър варира според дебелината на стените.

В долу показаната таблица са основните мерни единици и размери в милиметри.