Tипове куршуми

 

AP (Armor Piercing) - бронебоен куршум, който е направен от твърд материал. Има остър връх, които много често е покрит с тънък слой (метална ризница), изработен от метал - олово и/или друг. Това покритие има за цел да предпази цевта на оръжието от твърдия куршум.

FMJ (Ful· Meta· Jacket) - облечен с метална (месингова, медна или стоманена ) ризница куршум. Този тип амуниция е най-често използваният в наши дни. Има голямя пробивна мощност и не претърпява деформация.

JSP (Jacketed Soft Point) - облечен куршум с мек връх. Той е разработен в края на XVIII век в арсенала, разположен в градчето Дум Дум, Индия. Това е разновидност на FMJ, но с тази разлика, че ризницата не покрива върховата част на куршума. При това положение при контакт с целта оловният връх се деформира и нанася по-голямо поражение.

JHP (Jacketed Hollow Point) - разновидност на JSP, но с дупка на носа на куршума. При този тип куршуми деформирането настъпва по-бързо, а диаметърът на разпръскването е много по-голям. Предимството на този тип куршуми е, че след проникването им в тялото на жертвата много рядко успява да го пробие и да излезе от другата страна. Поради тази причина този тип куршуми се използват при акциите, които имат за цел освобождаването на заложници. Вариация на този вид куршуми е SJHP (Semi Jacketed Hollow Point).

Glaser Safety Slug - създаден в средата на 70-те години. Има много тънка обвивка и е изграден от оловни късове. При контакта куршумът се чупи по фабрично направените цепнатини по ризницата. По този начин цялата сила на куршума се разпръсква. Удобен е при близка стрелба срещу незащитени мишени. Дизайнът на куршума предизвиква значителни поражения.

ТHV (Tres Haute Vitesse) - високоскоростен куршум. Има изострен връх, който в долната си част рязко се разширява. Проникващата способност на този вид куршуми е малка.

LRN (Lead Round Nose) - куршум с мек връх, който е изработен от олово.

WC (Wadcutter) - куршум с плосък връх (от олово), специално изработен за стрелба по хартиени и близко разположени мишени. Използва се за стрелкови състезания. Благодарение на плоския си връх куршумът остава много ясна следа върху мишената.

Teflon coated bullet - куршум, който е облечен с тефлон. Благодарение на покритието си той може да прониква през повече от 18 слоя кевлар.

Стоп патрони - това е амуниция, която се използва, когато не се търси ликвидация на мишената. Вместо куршум в патрона има торбичка с оловни (или пластмасови) сачми. Все пак стоп патроните могат да причинят смъртоносно нараняване, в случай че се стреля на близко разположена цел.

Халосни патрони (blank bullet) - представляват амуниция без куршум, т.е. възпламеняването предизвиква единствено звукова и светлинна имитация на изстрел.