Пиле
Справочник

Сленг на специалните служби

Руско-български речник

Превод от руски по тълковния речник, публикуван на http://www.agentura.ru/library/vocabulair/

  Адрес, същ., м. р. Място, където живее или се намира обектът на наблюдение.
  Авария, същ., ж. р. Случай на непредвидено изостряне на ситуацията (разкриване, нападение, хулиганство от страна на наблюдаваните, провокация), когато работи група оперативни работници, поддържаща радиовръзка. Всички, които са на  радиовръзката, трябва незабавно да се притекат на помощ. Употребява се основно в  подразделенията за оперативно издирване.

  АПС (Аппарат прикомандированных сотрудников), абрев. Същото като ОДР (вж.), но днес.
  АС, абрев. Агентурно съобщение.
  Барабан, същ., м. р. Оперативен източник (информатор).
  Барс, същ., м. р. Подслушване с близка агентурна радиовръзка. 
  Бумеранг, същ., м. р. Радиоактивен белег.
  Важняк, същ., м. р. Следовател по особено важни дела.
  Выставились, глаг., сег. вр., 3 л., мн. ч. Външното наблюдение зае позиция в адреса (вж.) на обекта.
  Д (Дмитрий), същ., м. р. Негласен обиск.
  Деза, същ., ж. р. Дезинформация.
  Доверчивый, прил., м. р. Доверен източник.
  Дозор, същ., м. р. Подслушване с далечна агентурна радиовръзка.
  ДОН, абрев. Дело по оперативно наблюдение.
  ДОП (ДГОП), абрев. Дело по оперативна проверка (може да бъде и групова).
  ДОР (ДГОР), абрев. Дело по оперативна разработка (може да бъде и групова).
  Дубль, същ., м. р. Волга 24 с осемцилиндров мотор (обикновената е с четирицилиндров) и два резервоара.
  Закладка, същ., ж. р. Техническо средство за получаване на информация, разположено върху интересуващия разузнаването обект.
  Изделие 2424 (същото: дубль), същ., ср. р. Волга 24 с осемцилиндров мотор (обикновената е с четирицилиндров) и два резервоара.
  Какашка, същ., ж. р. Конспиративна квартира. (Англ.: safe house, house, dope house).
  Компра, същ., ж. р. Компромат.
  
Кордон, същ., м. р. Търсене на подслушвателни устройства в помещение.
  
Коробочка, същ., ж. р. Лека кола.
  
Кукушка, същ., ж. р. Място на дислокация на подразделение за външно наблюдение.
  Кум, същ., м. р. Началник на оперативна част на колония.
  Литер (литерный), същ. (прил.), м. р. Особен, специален.
  Литерные мероприятия, изр. Кодирани мероприятия.
  Наседка (подсадная утка), (англ. baby-sitter), същ., ж. р. Поставен при обекта в килията или стаята му агент/сътрудник на органите. Осъществява охрана, наблюдение, надзор, "снемане" на информация.
  НН, абрев. Външно наблюдение.
  О (Ольга), същ., ж.р. Наблюдение на помещение с опитческа или видеоапаратура.
  ОДР, абрев. Офицер от дейнстващия резерв (не се използва от 1998 г.) - секретен сътрудник.
  ОП, абрев. Оперативна подборка.
  Опер, същ., м. р. Оперативен работник.
  Отмашка, същ., ж. р. Получаване на разрешение за начало на някакви действия. (Стар термин, днес вече е преминал в разговорната реч).
  Отсечкасъщ., ж. р. Специални сигнали на външното наблюдение за ГАИ (Държавна автомобилна инспекция). Така колите на външното наблюдение не биват спирани по пътищата или проверявани по каквато и да било причина.
  ПК, абрев. Пощенски контрол.
  Полосатый, прил., м. р. Оперативен източник.
  Прикрепленный, прил., м. р. Старши на група за лична охрана.
  Проверить по красному, изр. Да се установи дали оперативният източник не играе двойна игра.
  ПС, абрев. Първоначален сигнал.
  Резак, същ., м. р. Резидент.
  РД, абрев. Следствено дело.
  С (Сергей), същ., м. р. Подслушване на телефонни разговори.
  Свисток, същ., м. р. Оперативен източник (информатор).
  Снимаемся, глаг., сег., вр., 3 л., мн. ч. Външното наблюдение сменя позицията си в адреса (вж.) на обекта.
  Стволсъщ., м. р. Оръжие.
  Т (Татьяна)същ., ж. р. Подслушване на помещение с помощтта на кабел или радиовръзка.
  Ульяна, същ., ж. р. Оперативна установка.
  Флажок, същ., м. р. Белег на вратата на обекта, който трябва да сигнализира за влизане (излизане) от помещението. Може да бъде кибритена клечка, конец, къс хартия и т.н.
  Хозяин, същ., м. р. Началник на колония.
  Шкура, същ., ж. р. Агентурно съобщение.

Речник на английския писател, специалист по руско,
английско, израелско и китайско разузнаване
Доналд МакКормик

  Госпиталь, същ., м. р. Затвор.
  Дамы, същ., ж. р., мн. ч. Сътруднички на спецслужбите, чиято задача е да компрометират представители на противоположния лагер. За тази цел те понякога влизат в контакт с "обектите" от мъжки пол, но не е задължително да ги съблазняват. Самият термин показва, че "дамите" принадлежат към висшите кръгове на обществото.
  Двойной агент, изр. В миналото: професионалист, който работи едновременно за две разузнавателни служби. Може да работи за съюзници и за воюващи една с друга страни. От скоро време такъв агент само се представя за двоен, тъй като умишлено използва едната страна, за да получи с нейна помощ нужните сведения или да предаде лъжлива информация на противника. Понякога, макар и много рядко се срещат тройни и четворни агенти, но кариерата им обикновено не продължава дълго. Изключение прави Синди Рейли, който повече от тридесет години е работил поне за четири държави.
  Диверсионная война, изр. Съветско название на прецизно подготвен саботаж срещу предприятията на Запада. Никога не се е използвал в широки мащаби, а преди всичко като "отвличащ удар" или за "опипване на почвата". Понякога за прикритие са използвани терористични организации от типа на "Ирландска републиканска армия".
  Доктор, същ., м. р. Полиция.
  Дубок, същ., м. р. Така в КГБ (Комитет за държавна сигурност) и ГРУ (Държавно разузнавателно управление) са наричали тайниците за връзка с агентите. Забавно е, че съветските агенти, представители на толкова опитна в шпионажа страна, понякога подбирали тайниците като ученици за своите бележки. Например един от сътрудниците на полковник Абел използвал пукнатина под стълбище в нюйоркския Проспект парк. Служителите в парка забелязали дупката и я замазали в цимент.
  Канонизация, същ., ж. р. За американците - шантаж с цел да се осигури от жертвата политическо съдействие. За КГБ и ГРУ означава вербуване на католически свещеници. Когато вербуването е завършило успешно, за такъв агент казват, че е "причислен към светците".
  Конюшня, същ., ж. р. Списък на наличните "дами" (вж.) и "сестри" (вж.), годни да проведат операция по "сборка" (вж.) на определена територия. Понякога се допълва с "такси" (вж.) и "феи" (не е специален жаргон, а общоприето название на гейовете).
  Корь, същ., ж. р. Убийство, което е извършено толкова прецизно, че смъртта изглежда настъпила или от естествени причини, или от нещастен случай.
  Кукла, същ., ж. р. Гримиран като труп човек, когото вражески агент е бил провокиран да нападне. Обикновено тялото се намазва обилно с птича кръв. Макар че това прилича по-скоро на писателска измислица, в действителност се използва много често, за да се шантажира някой или да се изтръгнат от него признания. В последно време понятието "кукла" се разпростира върху по широка категория "подопитни", върху които кадетите, курсантите от школи и "курсове за повишаване на квалификацията", новобранците и т.н. прилагат своите умения, повишават квалификацията си, изпробват нови методи (на следене, манипулации, "снемане на информация"), апаратури, средства и препарати (хемия, физика, биология, радиация и т.н.)... Понякога това съвсем не е безобидно за здравето.
  Мокрые дела, изр. Така руснаците наричат кървавите престъпления. По отношение на шпионажа - операции, свързани с кръвопролитие, насилие и смърт.
  Мыло, същ., ср. р. Наркотик, който развързва езика, специално обработен натриев пентанол.
  Нелегалы, същ., мн. ч. Елита на съветския шпионаж. Изпращани се обикновено с фалшиви паспорти в страни, където шпионите могат да бъдат осъдени на смърт.
  Новости, същ., м. р. По правило в разузнавателната игра те са лоши и даденият термин означава, че на агента се съобщава: попаднал е в неприятна ситуация и или трябва да "предаде багажа" (информацията и т.н.) , или ще бъде подложен на шантаж и разобличение. "Новостите" обикновено се предават по заобиколен начин, а не направо, за да може жертвата да осъзнае постепенно, че трета възможност няма. Понякога това се прави, за да се държи нужния човек "на студено", или да му се намеква, че при случай от него ще се поиска да окаже услуга на своите ръководители, на езика на ЦРУ - да се реактивира.
  Обреченный шпион, изр. Термин, използван от китайските спецслужби. Същността се състои в това да се създаде у собствения шпионин убеждението, че ръководството го е избрало по недомислие. След това, когато попадне в ръцете на противника, този шпионин съобщава явно лъжливи сведения. След което противникът предприема съответните действия и в резултат открива, че е замислено точно противоположното. А шпионина го чака неминуема смърт.
  Оркестр, същ., м. р. Така Ленин наричал потенциалните агенти за дълговременно ползване, които се подбират без тяхно знание и се оставят до определено време необезпокоявани, докато в необходимия момент не бъдат склонени или принудени да сътрудничат. Разбира се, те трябва да имат достъп или до секретна информация, или до високопоставени лица, поради което могат да се вербуват сред всички - от чистачите до "каймака на обществото". Особено се залага на използването на човешките слабости - извращения, алкохолизъм, съпружеска изневяра и т.н. С този термин понякога се обозначава и разузнавателната мрежа като цяло. За което много е допринесло и това, че по време на Втората световна война немците нарекли съветската разузнавателна организация на територията на Германия "Червената капела", след като научили, че радист на съветски шпионски жаргон е "музикант", а радиостанция - "музикална кутийка".
  Охотники за скальпами, изр. Специалисти по разкриване на потенциални бегълци. Те следят в неприятелския лагер и своите дипломати, и "мишените", които са склонни да преминат на противниковата страна. В такива случаи мнението на "охотниците" е решаващо.
  Привидение, същ., ср. р. Професионален сътрудник или агент на разузнаването. Отнася се и за контраразузнавачите.
  Пудинг, същ., м. р. На Запад - иронично название на ООН. Посетить пудинговый клуб (бълг: Да посетиш пудинговия клуб) - Да действаш в щаб-квартирата на ООН.
  Рабкор, същ., сл. съкр. Системата на "работническите кореспонденти" става една от първите форми на съветския шпионаж. Била е използвана във Франция преди Втората световна война, а след това - съживена. "Рабкорите" се занимавали основно с промишлен шпионаж. В началото на 50-те години във Франция те наброявали повече от 800 човека.
  Сборка, същ., ж. р. Вкарване в капан. Например на дипломата се прави "сборка", като се привлича с помощта на "дамите" (вж.) или "сестрите" (вж.) в спалня, оборудвана със скрити камери и микрофони. Ненадминати майстори по "сборка" са били хората от КГБ, но този трик се използва и от западните спецслужби.
  Сестры, същ., ж. р., мн. ч. Редовия състав на "дамите" (вж.). Обикновено получават по-тежки задачи и независимо от желанието си неизбежно се озовават в леглото с "чужденците".
  Скрученные яйца, изр. Така руснаците наричат агент, който е преминал през мъчение с ток върху половите му органи. Смята се, че такъв трябва сравнително лесно "да се разприказва" по време на разпитите.
  Сосед, същ., м. р. Така съветските спецслужби наричат или местната компартия като цяло, или отделни нейни членове. На Запад за тяхното обозначаване се използва терминът "попутчик".
  Спящий, прил. Агент с много надеждно прикритие, когото изпращат в неприятелския лагер със задача "да се притаи" и тихо да създава връзки в продължение на няколко години. Гордън Лонсдейл (Конон Младши), арестуван от англичаните в Лондон през 1961 година, е бил типичен "спящ", изпратен в Канада през 30-те години.
Такси, същ., мн. ч. Агентурно название за хомосексуалните представители на "конюшнята" (вж.). Отчасти е остаряло, защото сега и тях наричат или "дами", или "сестри".
  Укротитель львов, изр. Когато уволнят някой агент, случва се той да се ядоса и да заплашва с разкрития. Тогава "укротителят на лъвове" - мускулест млад човек от спецслужбите - получава задача да укроти смутителя. Налага се да се укротяват дори непослушни и водещи двойна игра "дами" (вж.) и "сестри" (вж.).
  "
Черные" операции, изр. Към тях се отнасят убийството, шантажа, отвличането и принуждаването към признание с мъчения.