КРЪВНИ ВРЪЗКИ

баща / майка

брат / сестра

син / дъщеря

дядо

Баща на майката или бащата

баба

Майка на майката или бащата

прадядо

Баща на бабата или на дядото

прабаба

Майка на бабата или на дядото

внук

син на сина или дъщерята

внучка

дъщеря на сина или дъщерята

правнук

син на внука или внучката

правнучка

дъщеря на внука или внучката

кака

по-голяма сестра

батко

по-голям брат

чичо

Брат на бащата

вуйчо

Брат на майката

леля

Сестра на майката или бащата

тетка

Сестра на майката

дедяРазградско)

Сестра на майката

племенник

Син на брат или сестра

племенница

Дъщеря на брат или сестра

братовчед

син или дъщеря на брата или сестрата на бащата /майката

НЕКРЪВНИ ВРЪЗКИ

съпруг / съпруга

свекър

Баща на съпруга

бабалък

Баща на съпругата

тъст

Баща на съпругата

свекърва

Майка на съпруга

тъща

Майка на съпругата

сват

Свекъри и тъстове едни на други са сватове

вуйна (учинайка)

Съпругата на брата на майката (Съпругата на вуйчото)

стринка (чинка)

Съпругата на брата на бащата (Съпругата на чичото)

тетинчо

Мъж на майчина сестра (т.е на тетката).

лелинчо

Мъж на бащината сестра (т.е на лелята)

калекоСтранджа)

Мъж на майчина или бащина сестра.

свако

Мъж на майчина или бащина сестра.

зет

Съпругът на дъщерята/сестрата

снаха

Съпругата на сина/брата

девер

Брат на съпруга

шурей

Брат на съпругата

зълва

Сестра на моя съпруг

балдъза

Сестра на съпругата

баджанак

Съпругът на сестрата на съпругата ( На две сестри съпрузите един на друг са баджанаци)

  • (на жаргон - двама мъже, които са имали сексуална връзка с една и съща жена)

етърва

Съпругата на брата на съпруга