Английската азбука (произношение и транскрипция)

english alphabet

Английската азбука се състои от 26 букви.

5 гласни звука: A, E, I, O, U
21 съгласни звука: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

Английската дума “alphabet” идва от латинската дума “alphabetum”. Латинската дума “alphabetum” произлиза от първите две букви на гръцката азбука – “alpha” и “beta”

Защо трябва да знам английската азбука?

Пример
Разговор по телефона:
– “Can you spell your name, please?” – Бихте ли казали името си буква по буква, моля?

Можете да отговорите:
– Pencho – [piː], [iː], [ɛn], [siː], [eɪtʃ], [əʊ] - пи, и, ен, си, ейч, оу

От къде да започна?

Не учете азбуката в разбъркан порядък. Правилния вариант е последователно наизустяване от A до Z, като комбинирате по няколко букви. Децата най-лесно ще я възприемат, чрез слушане на някоя от многото тематични песни (ABC song).

Разгледайте в таблицата как се пише всяка буква от английската азбука, нейната транскрипция и произношение на български.

Буква
Транскрипция
Произношение
Пример
1 A a [eɪ] ей Apple
2 B b [biː] би Bravo
3 C c [siː] си China
4 D d [diː] ди Dog
5 E e [iː] и Elephant
6 F f [ef] еф Flower
7 G g [dʒiː] джи Golf
8 H h [eɪtʃ] ейч Hotel
9 I i [aɪ] ай India
10 J j [dʒeɪ] джей Jamaica
11 K k [keɪ] кей Kilo
12 L l [el] ел London
13 M m [em] ем Mars
14 N n [ɛn] ен November
15 O o [əʊ] оу Orange
16 P p [piː] пи Prince
17 Q q [kjuː] кюу Queen
18 R r [ɑː] ар Radio
19 S s [es] ес Sunday
20 T t [tiː] ти Tiger
21 U u [juː] юу United
22 V v [viː] ви Venus
23 W w ['dʌbljuː] дабъл ю Water
24 X x [eks] екс Xray
25 Y y [waɪ] уай Yellow
26 Z z [zɛd, ziː] зед Zebra

* Британския вариант на букват Z [zɛd] “зед” се отличава от американския Z [zi:] “зи”.