Утвърдиха датите на религиозните празници през 2020 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

Празниците на Католическата църква у нас са 13 априлвторият ден от Възкресение, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември – „Вси Светии“ и 8 декемвриНепорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрамна 23, 24 и 25 май, Курбан байрам на 30 и 31 юли и Рождението на Мохамед – 28 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 9 и 16 априлПесах, 19 и 20 септемвриРош Ашана, 27 септемвриИом Кипур и Сукотна 3 и 11 октомври.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 5 априлЦветница, 12 априлВъзкресение Христово, 19 юлиПреображение Господне, 16 августУспение Богородично, 13- септемвриКръстовден,

Празничните дни за обществотоБяло братствоса 22 мартДен на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19, 20 и 21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 9 март, Рама Навами – 2 април, Нарасимха Чатурдаши на 6 май, Кришна Джанмаштами на 12 август, РатхаЯтрана 19 септември.

Последователите на Диамантен път на будизмаБългария, ще празнуват на 5 юниВесак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни)

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 7 април и конгресни дни на 26 и 27 юни, 10, 17 и 18 юли.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

За празници на Будистката общност в България са определени: 24 януариНова година, 7 майДенят на Буда, 5 юлиДенят Дхарма и 8 декемвриДенят Бодхи.

Бахайска общност в България – 20 март Ноу Руз, 20 априлРезван, 23 майдекларацията на Баб, 29 майвъзнесението на Бахаулла, 10 юлиМъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла – 19 ноември.