Химн на Република България
Anthem of the Republic of Bulgaria

mp3

 
  

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Паднаха борци безчет
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила
пътя им да продължим. 


 

Proud Balkan mountains,
next to them the Danube flows,
the sun sheds its light over Thrace,
shining over Pirin.

Chorus:
Daer native land,
you are paradise on earth,
your beauty and your charm,
ah, they never end.

Many fighters gave their life
for our dear nation,
Mother, give us strength
to follow in their steps.

Герб на Република България
Coat of arms of the Republic of Bulgaria


Герб на Народна Република България 1971-1990 г.
Coat of arms of the People's Republic of Bulgaria 1971-1990.
Герб на Народна Република България 1948-1971 г.
Coat of arms of the People's Republic of Bulgaria 1948-1971.
Тържествена форма на държавния герб на България 
1930-1946 г.
Coat of arms of Bulgaria 1930-1946 (ceremony form).
Малка форма на държавния герб на България 
1930-1946 г.
Coat of arms of Bulgaria 1930-1946 (small form).
Тържествена форма на държавния герб на България 
1883-1925 г. 
Coat of arms of Bulgaria 1883-1925.
Държавният герб на България 1879-1883 г.
Coat of arms of Bulgaria 1879-1883.
Герб на България - 1879 г.
Coat of arms of Bulgaria - 1879.
Българският герб от "Стематографията" на Христо Жефарович - 1741 г.
Coat of arms of Bulgaria from "Stematography" of Christo Zhefarovich - 1741.
Гербове на Мизия, Тракия, Македония и Дардания от "Стематографията" на Павле Ритер Витезович - 1701 г. 
Coat of arms of Misia, Thracia, Macedonia and Dardania from "Stematography" of Pavle Riter Vitezovic - 1701.
Герб на България от Алтхантовия сборник - 1614 г.
Coat of arms of Bulgaria from Althant's collection - 1614.
Герб на България от ръкописната книга на гербовете на К.Грюненберг - 1483 г.
Coat of arms of Bulgaria from book of K.Gronenberg - 1483.
Герб на България от хрониката на Ул.Рихентал - 1420 г.
Coat of arms of Bulgaria from Richenthal-Chronik - 1420.
 
Герб на България от ръкопис на арабски пътешественик от края на XIV век.
Coat of arms of Bulgaria from manuscript of arabian traveller - end of 14 century..

Обратно към разни