Изчисляване на размера на данъка за лек автомобил:

Мощност на автомобила:

Вид мощност (мерни единици):

Възраст на автомобила: