Разписанието е валидно за периода от до <--%=utils.getPeriod()[1]%>.