MS Word - тест
(за онова, което българите грешат при работа с програмата)

1) Как отваряте нов файл в Word?
a) File> Open >New File
b) File >New > Open
c) File > New > General > Blank Document >Ok
d) Кликвам на бутон, на който при доближаване на показалеца на мишката се вижда надпис "Open New File"

2) Отваряте нов файл в Word. По подразбиране името му е:
a) Untitle.doc
b) New File
c) Document, следвано от пореден номер без интервал
d) потребителят е дал име на файла при отварянето

3) На колко места се вижда името на файла, в който въвеждате текст в момента?
a) в началото на текста
b) не се вижда
c) само върху заглавната лента на прозореца
d) върху заглавната лента и на лентата на задачи

4) Отваряте нов файл, написвате и редактирате малък текст. Как ще го съхраните?
a) Word го съхраняван автоматично
b) File > New File > Save
c) File >Save или File >Save AS след което давате име на файла
d) Edit > Send To > My Documents

5) Как се отделят една от друга думите в Word?
a) програмата не различава думите
b) с интервал, или точка, или запетая
c) с интервал или запетая
d) с интервал

6) Знакът , който виждате във вашия текст означава:
a) край на параграф
b) програмата е повредена
c) служебен символ, не зависещ от потребителя
d) край на ред

7) Коя команда задава броя на символите в реда:
a) Format > Font > Number of Symbols
b) няма такава команда
c) File > Page Setup > Characters
d) бутон от инструменталните ленти

8) Какво означава оцветения в червено символ в текста на Word по-долу?
a) въведен е интервал
b) въведена е точка
c) граматична грешка
d) синтактична грешка

9) Outline View показва:
a) текста без редактирането
b) структурата на документа от точки и подточки
c) как ще изглежда документа като интернет-страница
d) само текста, без да уточнява вида на листа

10) Какво означава надписа върху лентата на състоянията (statusbar) в Word?
a) можете да добавяте текст в средата на документа
b) можете да замествате текст с друг в средата на документа
c) не можете да добавяте текст в документа