Химически и рискови фрази за безопасност

на 23 европейски езика
R-фрази е официалния превод на български език на понятието R-phrases (Risk phrases). То е съкращение от "предупреждения за опасност".S-фрази е българоезичен превод на понятието S-phrases (Safety phrases). Това понятие е съкращение от "препоръки за безопасност".


Risk numbers: Safety numbers: Languages: