КАТО ИЗВОРЧЕ

Да гребем до капка от сърцата
пак ще има клетва непозната,
неизречена до края. Hяма
на се свърши сладката измама.

Да откъснем думите небесни,
да изпеем всичките си песни,
пак звезди ще има за пантофи,
пак за тебе ще се пишат строфи.

Да открием всички нежни тайни,
да открием знаците незнайни,
пак ще има вечери горещи,
пак ще има неразделни срещи.

Като изворче, при Бога скрито -
все остава нещо недопито.


Обратно към [творчеството на Е. Евтимов] [Стихотворения]