ПРЕЛЮДИЯ

Усещам те и в топлите си длани,
и в бликналите сълзи, и в смеха нечакан.
Познавам те:пътеките ти са постлани
със капки кръв и сълзи недоплакани. . .

Донякога, и няма да е късно,
ще тръгна пак сама със своята несрета.
Но днес - гори, носи ме, пей ми непрекъснато
ти, радост, пратена ми от небето.

Когато спрат на мене - топло вгледани,
едни очи, така невинни и унесени -
в гърдите ми се затопяват преспи ледени
и в ручей зазвучава млада песен. . .

И пак обиквам и света, и хората,
и черният им труд, и празните надежди.
И вярвам пак във този, който бди отгоре,
и с промисъл съдбите ни нарежда.


Обратно към [творчеството на Е. Багряна] [Стихотворения]