<<< Назад

Съдаване на VPN server в „Windows Xp, стъпка-по-стъпка.

1. Избери Start | Control Panel.
2. В Control Panel, отвори Network Connections.
3. В Network Connections прозореца (виж фигура 1.),стартирай New Connection Wizard.

Фигура 1.

Прозорец Network Connections


4. В Welcome To The New Connection Wizard, натисни Next.
5. В страницата Network Connection Type (виж фигура 2.),
    избери Set Up An Advanced Connection.

Фигура 2.

6. При Advanced Connection Options страницата (виж фигура 3.), избери Accept Incoming Connections и натисни Next.

Фигура 3.

Конфигуриране на Windows XP да приема входящи позвънявания

 

7. При Devices For Incoming Connections страницата (виж фигура 4.), може да изберете устройство през което ще се осъществяват входящите позвънявания. В случай че това ще става през network интерфейса, не избирайте нищо. Продължете с Next

Фигура 4.


Забележете, че тус не се показват нито един от network интерфейсите на компютъра.

8. В Incoming Virtual Private Network (VPN) Connection страницата (виж фигура 5.), избери Allow Virtual Private Connections опцията и натисни Next.

Фигура 5.

 

9. В User Permissions страницата (виж фигура 6.), маркирай кой потребител ще може да осъществява VPN връзка. Натисни Next.

Фигура 7.

Всеки потребител, който не е селектиран му е забранено да инициира входяща връзка.

 

10. В Networking Software страницата (виж фигура 8.), маркирай Internet Protocol (TCP/IP) реда и натисни Properties бутона.

Фигура 8.

Конфигуриране на TCP/IP настройките

 

11. В Incoming TCP/IP Properties диалогов прозорец (виж фигура 9.), маркирай Allow Callers To Access My Local Area Network. Това ще разреше на VPN потребителите ви да се свързват с други компютри от вашата LAN мрежа. Ако тази опция не е избрана, VPN връзките имат достъп само до локалните ресурси на Windows XP VPN сървъра. Натисни OK за да се върнете на Networking Software страницата и натиснете Next.

Фигура 9.

Разрешаване на LAN достъп на VPN потребителите

 

12. След приключване на процедурата New Connection Wizard , натисни Finish за приключване.

След като вече е създадена Incoming Connection, с клик на десен бутон върху иконата и избирайки Properties командата можете да изменяте настройките на VPN сървъра ви (виж фигура 10.).

Фигура 10.

 

Назад