Правене на визитки с маркери за изрязване


Забележка:

1. Няма да използвам клавишни комбинации понеже съм ги настроил така че да са удобни за мен и не знам как са по подразбиране.
2. Работя само в милиметри (mm).

1. Създавате нов документ в Corel Draw и задавате размер на листа като за визитка, т.е. 90х50.2. За да има добър вид визитката, трябва съдържанието в нея да е на разстояние 5 от краищата и. За целта ще вкараме помощни линии, които не се виждат при отпечатване.
Това става като натиснете и задържите лявото копче на мишката върху горната оразмерителна линия и издърпате на долу. Ще се появи 1 понтирна линия.3. След това щракнете два пъти върху появилата се пунктирна линия и от там задайте да се премести на разстояние от горната страна на визитката.За целта ще трябва да въведете числото 45 (понеже оразмеряването на визитката започва от долният ляв край, визитката е висока точно 50 mm и с въвеждането на 45 линията ще се премести на разстояние 45 mm от долния край, т.е. тя ще застане на 5 mm от горния край) там където съм оградил с червено и натиснете бутона “MOVE”
После без да затваряте прозореца въведете цифрата 5 и натиснете бутона “ADD” (това ще направи линия в долния край на визитката на разстояние 5 mm).

Сега вече имате помощни линии в горния и долния край на визитката.
Повторете сега същите стъпки, но за страничните помощни линии, като издърпате от страничната оразмерителна линия. Там числата които ще трябва да въведете са: 5 и 85. Трябва да сте получили това:
Страници: 2