Eлектроника    

ТОКОЗАХРАНВАЩ БЛОК ЗА 3V С ИС

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

     Показаната схема също осигурява стабилизирано напрежение 3V, но за разлика от тази с транзистори за нормалната работа на ИС входното напрежение трябва да е най-малко с 3.5V по-голямо от изходното. Това естествено намалява КПД-то на стабилизатора за сметка на отделяната топлина от ИС. Затова при по-голям изходен ток е необходимо ИС да се монтира на подходящ радиатор, което донякъде повишава обема на устройството. Точната стойност на изходното напрежение се настройва с тримера R2. Показания вариант с ИС осигурява значително по-малки стойности на пулсациите на изходното напрежение (~1mV), което позволява да се използват филтриращи кондензатори с по-малък капацитет - съответно по-малки размери. Вместо посочената ИС може да се използват и други подобни - напр. LM317...