Eлектроника    

СХЕМА НА ТОКОЗАХРАНВАЩ БЛОК ЗА 3V С ТРАНЗИСТОРИ 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

     Напоследък се появиха доста устройства, работещи със захранващо напрежение от порядъка на 3V с малки токове на консумация. Да се направи токозахранващо устройство от подобен тип не е сложно и е по силите на всеки млад майстор...
     На рис. 1 е показана проста схема на токозахранващ блок за 3V (200mA) с автоматична електронна защита от претоварване, която сработва при токове на консумация по-големи от 250mA. Нивото на пулсациите на изходното напрежение не превишават 8mV . 
     За нормалната работа на стабилизатора входното му напрежение (след диодите VD1...VD4) може да бъде от  4,5 до 10 V, като най-добре е да е в диапазона 5...6 V. Така се намалява разсейваната мощност от транзистора  VT1 при максимални натоварвания на стабилизатора.
     В посочената схема за източник на опорно напрежение се използва светодиода  HL1 и диодите VD5, VD6. Светодиода същевременно служи и като индикатор за работещо устройство.
     За транзистора VT1 е необходимо да се предвиди малък радиатор.  А за трансформатор може да се използва всеки тип, който отговаря на посочените изисквания  (с вторично напрежение 5 - 6 V).