Eлектроника    

ТОКОЗАХРАНВАЩ БЛОК С LM317

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

     Показаната схема на токозахранващ блок е проста, надежна и не се нуждае от допълнителни настройки. За посочените стойности на елементите схемата осигурява изходно напрежение 1-36 V при ток на консумация до 700 mA. За входно напрежение (за LM317) се допуска не по-голямо от 40V. Изходния ток е ограничен на 1A. Работната температура не бива да превишава 100 градуса С.
      За токове на консумация по-големи от 200mA се препоръчва ИС да се монтира на радиатор с ефективна площ 300-400 mm2. Трансформаторът трябва да е с мощност не по-малка от 15W. Изходното му напрежение, т.е. входното на стабилизатора трябва да е с 10-15% по-голямо от необходимото на изхода на схемата. Като вариант посочената схема може да се използва като регулируем стабилизиран токозахранващ блок за лабораторни цели.