Тестер за кабели

 Защо трябва да плащате по 120лв. за тестер за кабели, когато може сами да си го направите за по-малко от 12лв!!! Този тип проследяващи устройства се използват от телефонните техници, електротехниците и от всеки поставящ или заменящ проводници, използвайки дълги кабели - примерно за интеркоми, телевизия или охрана.


Нашият тестер за кабели се състои от две устройства. Едното притежава мултивибратор с изход от 4v p-p при приблизително 5kHz. Това се нарича предавателят.
Другото устройство е много чувствителен усилвател с капацитивен вход за откриване на тона от предавателят и магнитен датчик, за откриване на мрежовите кабели с напрежение от 230V. Това устройство наричаме приемник. Схемата разполага също така с индуктивна верига (обратна връзка), изградена от дълъг проводник, за да улавя излъчваните сигнали от захранващите кабели, така че ако един от детекторите неоткрие сигнала, то другия ще го открие. Нашата схема не е като професионалните, изобразени по-горе.