Мрежови инструменти


ping - проверка на свързаност
ping -R - проследяване на пакета
traceroute - проверка на маршрут
nmap - сканиране на портове
whois - собственик на адресно пространство
dig - записи в DNS
netmask ipv4 - мрежови маски
ipcal ipv4 - ип калкулатор