Радиолюбителски изрази и съкращения

73 Всичко най-хубаво
88 Любов и целувки
99 Махай се
AA Всичко след
AB Всичко преди
ABLE Възможен, способен
ABT Относно, приблизително
ADR Адрес
AIR Въздух
ALL Всичко
AM Амплитудна модулация
ANSWER Отговор
ANT Антена
ANY Кой и да е
AR Край на съобщението
AS Чакам, чакайте
ASK Запитвам
ASLO Също
AT В....часа; на
BAND Обхват
BCNU Ще се срещнем отново
BD Лош
BEAM Насочена антена
BEST Най-добър
BETTER По-добре
BK Прекъснете ме, полудуплекс
BN Всичко между, между
BOOK Книга
BOX Кутия
BUG Полуавтоматичен телеграфен ключ
BULL Бюлетин
BUSY Зает
BY При, от
CALL Инициал,повикване
CAN Мога
CC Кварцова стабилизация
CENTRAL Централен
CFD Потвърден
CFM Потвърдете, потвърждавам
CHAT Приятелски разговор
CHEERIO Здравей, бъди здрав
CHIRPY Чуруликащ тон
CL Затварям станциятя
CLD Повикан
CLG Викащ
CLOUDY Облачно
CODE Код, телеграфия
COLD Студено
COME Идвам, ела
CONDS Условия за приемане
CONDX Условия за DX
CONGRATS Поздравления
CONTEST Състезание
CONV Конвертор
COPY Записвам, приемам
COUNTRY Страна
CQ Общо повикване
CQDX Викам далечни страни
CRD Картичка
CU Ще Ви викам
CUA Дочуване
CUAGN Ще се срещнем отново
CUD Бих могъл
CUDNT Не бих могъл
CUL Ще се срещнем по-късно
CW Телеграфия
DAY Ден
DB Децибел
DIPOLE Дипол (антена)
DIRECT Пряко, направо
DO Правя (и)
DONT Не правя (и)
DOUBLET Дъблет (антена)
DOWN Долу
DR Драги
DX Далечна страна
EAST Изток
EASY Лесно, лесен
END Край
ENOUGH Достатъчно
EQUAL Равни
EQUIP Апаратура
ES, AND И
EVERY Всеки
EX Бивш
EXACT Точен
EXACTLY Точно
EXHIBITION Изложба
FAN Радиолюбител, слушател
FAR Далече
FAST Бърз
FB Отлично
FEEDER Отвод, фидер
FER,FOR,FR За
FEW Малко, няколко
FINE Прекрасно
FIRST Първи
FM Честотна модулация
FM,FRM От
FOG Мъгла
FONE Телефония
FONES Слушалки
FREQ Честота
FRIEND,FRD Приятел
FROM От
FULL Пълен
GA Добър следобед
GB Довиждане
GD Добър ден
GE Добър вечер
GIVE Давам
GLAD,GLD Зарадван, доволен
GM Добро утро
GN Лека нощ
GOOD Добър
GREETINGS Поздравления
GROUND Земя, заземление
GUNOR Вашата стан.не се чува
HAD Имах
HALF Половина
HAM Радиолюбител
HAMSHACK Р/любителски кът
HAMSPIRIT Р/любителски дух
HANDLE Име
HAPPY Щастлив
HAS Той има
HAVE Имам, имаме,имате
HE Той
HF Висока честота
HI Смях, смея се
HIGN Високо, висок
HIS Неговият
HOLD Държа
HOLIDAY Празник, ваканция
HONOR Почит, чест
HOPE Надявам се
HOT Горещо
HOUR Час
HOW Как
HR Тук, чувам
HRD Чут, чух
HVNT Нямам
HVY Тежък
HW? Как? Как ме чувате?
HWS Как е ....
I Аз
IF Ако
IN В, във
INFO Информация
INGREASE Увеличавам
INPUT Входяща мощност
INVITE Покамвам
IS Е
ISL Остров
IT То
JOB Професия, работа
JOY Радост
K Покана за предаване
KEY Морзов ключ
KN Покана да предава
KNOW Зная
KNOWNT Не зная
KW Киловат
LAST Последен
LAT Ширина(геофрафска)
LICENCE Разрешително за TX
LID Лош оператор
LIFF Живот
LIGHT Светлина
LIKE Харесвам
LINE Линия
LINK Връзка, съединение
LITTLE Малък, малко
LIVE Живея
LIVING Живеещ
LOCAL Местен
LOG Дневник
LONG Дълъг
LOOK Гледам
LOOK FOR Следя за ....
LOVE Обичам
LOW Ниско
LSTN Слушам
LTR Писмо
LUCK Щастие
LUCKY Щастлив
M Минута, метър
MA Милиампери
MANY,MNI Много
MAP Географска карта
MC Мегацикли
ME Мене ме
MEET Среща, срещам
MERRY Весел
MEZ Средноевропейско време
MIKE Микрофон
MINE Мой
MOD Модулация
MONTH Месец
MORE Повече
MSG Съобщение
MUST Трябва
MY,MI Ме
N Не, нищо
NAME Име
NEAR,NR Близо, около
NEED Нуждая се
NET Мрежа от станции
NET-CONTROL Диспечер при мрежа
NEVER Никога
NEW Нов
NEXT Следващ
NICE Мил, хубав
NIGHT Нощ
NIL Нищо
NO,NOT Не
NORTH Северен
NOTE Забележка, забелязах
NR Номер
NW,NOW Сега
OB Старо момче
OC Стари другарю
OF На, за
OFF Изключвам
OFTEN Често
OK Всичко е в ред
OLD Стар
OLD TIMER Дългогодишен р/любител
OM Стари човече
ON На, върху, включено
ONE Един
ONLY Само
OP Оператор
OPEN Отворен
OPS Оператори
OR Или
OSC Осцилатор
OTHER Друг
OUR Наш
OWN Собствен
P.O.BOX Пощенска кутия
PA Усилвател на мощност
PART Част, частично
PEACE Мир
PERCENT Процент
PIRATE Неразрешена люб. р/стн
PLATE Анод
PM След обяд
POST Поща, след
POWER,PWR Мощност
PRINT Печатем
PRINTED Отпечатен
PSE Моля
PSED Зарадван, доволен
QRMER Смущавач
QRP Маломощен предавател
QRR Замен
QSL Потвърждение
QSLL Взаимна размяна на картички
R Разбрано
RAIN Дъжд
RAINING Вали дъжд
RAY Лъч
RCVD Прието, получено
RCVR Приемник
RED Червен, червено
RIG Радиостанция, апаратура
ROOM Стая
ROUNDTABLE Около кръглата маса
RPRT Рапорт, съобщение
RPT Повторете
RX Приемник
SA,SAY Казвам, кажете
SEA Море
SECOND Втори
SED Казах
SEND Изпращам, предавам
SENT Изпатен,а,о
SHALL Ще
SHE Тя
SHORT Къс
SIDE Страна на нещо
SIGN Подпис
SIGS Сигнали
SILENCE Тишина, мълчание
SIMPLE Семпло, просто
SINCE От, тъй като, откакто
SINCERELY Искрен
SINE Инициал на оператор
SINGLE Единичен
SK Окончателен край
SKED Насрочена връзка
SLIGHT Леко
SLOW Бавен
SLOWLY Бавно
SMALL Малък
SO Тъй, така
SOLID Солодно, уверено
SOME Някой,я,е,някакъв,а,о
SOON,SN Скоро
SORRY,SRI Съжелявам
SOUTH Юг
STILL Все ощ
STN Станция
STOP Спирай, точка
STREET,STR Улица
SUMMER Лято
SURE Сигурно
SW Къси вълни
SWL Р/любител, слушател
TAKE Вземам
TAKE PART Вземам участие
TALK Говоря, казвам
TELL Казвам, говоря
TEST Проба, състезание
TESTING Пробващ
TFC Трафик
TG Телеграфия
THAT Онова
THE Определителен член
THEN Тогава
THERE Там
THEY Те
THINK,TNK Мисля
THIS Този
THRU Посредством
TILL До (за час)
TKS,TNX Благодаря
TKU Благодаря Ви
TO До
TODAY Днес
TOGETHER Заедно
TOMORROW Утре
TONE Тон
TONITE Тази нощ
TOO Също
TOW Другарю
TOWN Град
TRANSLATE Превеждам
TRANSMISSION Предаване
TROUBLE Затруднение
TRY Опитвам
TU За Вас, благодаря Ви
TUBE Радиолампа
TUBES Радиолампи
TV Тележизия
TVI Телевизионни смущения
TWIN Двоен
TX Предавател
U,YOU Вие
UFB Ултраотлично
UHF Ултрависоки честоти
UNKNOWN Неизвестен
UNTIL Докато
UP Горе, нагоре, върху
UR,YOUR Ваш
URS,YOURS Вашите
US Нас
USE Употребявам
USED Употребих, употребен
USING Употребяващ
VERY,VY Много
VFO Осцилатор с изменение на честота
VHF Много висока честота
VIA Чрез
W Дума
WAR Война
WARM Топло
WAS Беше
WATCH Часовник
WAVE Вълна
WAY Начин, път
WDS Думи
WE Ние
WEAK Слаб
WEEK Седмица
WEEK END Край на седмицата
WELL Добре
WERE Бяха
WEST Запад
WHEN Кога, когато
WHO Кой, коя,който, които
WHOLE Цял
WHY Защо
WIDE Широк
WILL Ще
WIND Ветровито
WINDOM Вид антена
WINDY Ветровито
WIRE Жица
WISH Желая
WISHES Желания, пожелания
WITH,WID С, със
WKD Работил, работих
WKG Работещ
WORK,WRK Работя, работи
WRLS Безжичен
WRM Думи в минута
WUD Бих
WX Време (метеоролог.)
XCUS Извинявайте
XMTR Преподавател
XPECT Очаквам
XTAL Кристал
XYL Омъжена жена
YAGI Тип антена
YEAR Година
YESTERDAY Вчера
YET Още
YL Девойка р/любител
YOU, U Вие
ZEPP Тип антена
ZERO Нула
ZONE Зона

"TEN" COD

10-1 Receiving poorly
10-2 Reveiving well
10-3 Stop transmitting (QRT)
10-4 OK
10-5 Relay message
10-6 Busy, stand by
10-7 Out of service,leaving air, not working
10-8 In service,subject to call, working well
10-9 Repeat message
10-10 Transmission completed, standing by
10-11 Talking too fast(QRQ)
10-12 Visitors present
10-13 Advise weather/road conditions
10-16 Make pickup at
10-17 Urgent business
10-18 Anything for us?
10-19 Nothing for you, return to base
10-20 My location is.
10-21 Call by telephone
10-22 Report in person to
10-23 Stand by (QRX)
10-24 Completed last assigment
10-25 Can you contact
10-26 Disregard last information
10-27 I am moving to Channel......
10-28 Identify your station
10-29 Time is up for contact
10-30 Does not conform to FCC rules
10-32 I well give you a radio check
10-33 EMERGENCY TRAFFIC at THIS STATION
10-34 Trouble at this station.HELP is needed
10-35 Confidential information
10-36 Correct time is.......
10-37 Wrecker needed at.....
10-38 Ambulance needed at.....
10-39 Your message delivered
10-41 Please tune to Channel....
10-42 Traffic accident at....
10-43 Traffic tieup at.
10-44 I have a message for you(or for...)
10-45 All units within range please report
10-46 Assist motorist
10-50 Break channel
10-55 Intoxicated driver (DW1)
10-60 What is next message nomber?
10-62 Unable to copy, use phone
10-63 Network directed to.
10-64 Network is clear
10-65 Awaiting your next message
10-66 Cancel message
10-67 All units comply
10-68 Repeat message
10-69 Message received
10-70 Fire at...
10-71 Proced with transmission in sequence
10-73 Speed trap at.....
10-74 Negative
10-75 You are causing interference
10-77 Negative contact
10-81 Reserve hotel room for...
10-82 Reserve room for...
10-84 My telephone number is...
10-85 My adress is...
10-88 Advise phone number of...
10-89 Radio repairman needed at...
10-90 I have TV interference
10-91 Talk closer to mike
10-92 Your transmitter is out of adjustment
10-93 Check my frequency on this channel
10-94 Please give my a long count
10-95 Transmit dead carrier for 5 seconds
10-97 Check test signal
10-99 Mission completed, all units secure
10-100 Restroom stop
10-200 Police needed at...

Не затваряйте този прозорец, ако не знаете какво точно правите! ;-§)))