CPE Spliter / Filter POTS


Устройството е предназначено за операторите предоставящи широколентови услуги, прилагащи DSLAM - ADSL технология за работа по медни чифтове.
CPE Spliter / Filter POTS с идентификационен номер МХ.06.FL-POTS се инсталира при потребителя и позволява разделянето на глас и данни. Към устройството може да бъдат включени едновременно телефонен апарат и CPE (ADSL модем).
POTS филтърът има един вход и два изхода. За улеснение на потребителите входът на устройството e изведен с кабел завършващ на конектор RJ11, който се включва към линията. Двата изхода за включване на телефонния апарат и СРЕ са изведени на RJ11 конектори и са означени като Phone и ADSL.

Схема на свързванеОбратно в ISDN+Компютри