Описание на опциите за стартиране на Windows XP в безопасен режим

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се обсъждат поддържаните от Windows опции за безопасно стартиране (Safe Boot). Тези опции зареждат минимален набор от драйвъри. Можете да използвате тези опции за стартиране на Windows с цел модифициране на системния регистър или за зареждане/отстраняване на драйвъри.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да използвате опция за безопасно стартиране, изпълнете следните стъпки:
  1. Рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F8 при стартирането му. Ако компютърът е конфигуриран да стартира няколко операционни системи, можете да натиснете клавиша F8, когато се появи менюто за зареждане.
  2. При появяване на менюто Windows Advanced Options (Разширени опции на Windows) изберете опция, след което натиснете ENTER.
  3. Когато повторно се появи менюто за стартиране и думите "Safe Mode" ("Безопасен режим") се появят изписани в синьо в долната част, изберете операционната система, която искате да стартирате, и натиснете ENTER.

Описание на опциите за безопасно стартиране (Safe Boot)

При използването на една от опциите за безопасно стартиране се задава променлива на обкръжението. Тя е SAFEBOOT_OPTION. Нейните възможни значения са Network (Мрежа) или Minimal (Минимално).

Microsoft VGA драйвърът по подразбиране се използва за реализирането на резолюция 640 x 480 пиксела и 16 цвята. Във всички режими е необходимо е да влизате в системата по домейн или чрез локален Security Accounts Manager (Диспечер на акаунти на защитата). Последното зависи от избрания режим за безопасно стартиране.