DOS - Команди за LAN и NET


DOS команди за Internet

Под DOS можете да направите много неща, които не могат да станат с обикновен Windows 9.x (без допълнителни програми). Тук ще разгледаме някои DOS команди:

1. Ping - под ping се разбира изпращането на Echo Request до друг компютър в мрежата, за да се разбере дали тодй съществува. Щом другия компютър получи такъв пакет, той е длъжен да отговори на подателия му. С тази цел в DOS е създадена командата PING. Нейният най - опростен формат е: (параметрите в квадратно скоби не са задължителни)

PING [-t] [-n брой] [-l големина] [-i време на живот] [-w милисекунди] адрес
Параметрите имат следните значения:
 
-t - ако е споменат ще се пращат безбройно много пакети докато не бъдът спрени с Crtl+C

-n - това указва колко пакета да се пратят (по подразбиране е 4)
 
-l - указва големината на пакета (по подразбиране - 32 байта)

-i - тука моджете да кажете през колко рутера или шлиуза максимално да може да мине вашия пакет

-w - колко милисекунди да се чака отговор от всеки пратен пакет


Ако програмата ви даде съобщение "Requested Timed Out", това означава че или този адрес не съществува или пакета не се е върнал (за по-сигурно пращайте по повече пакети и задайте по-голиам период на изчакване за всеки)

Пример:
 
PING -n 10 -w 10000 212.50.21.123 - това ще прати 10 пакета до 212.50.21.123 като всеки ще бъде изчакан 10 секунди

PING -t -l 5000 212.50.21.123 - в този пример се пращат безкрайно много пакети с големина 5Кb с цел "наводняване" на връзката


След като изпйлните командата PING ще получите нещо от сорта:

Pinging 212.50.21.123 with 32 bytes of data:

CODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=1010ms TTL=126
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=982ms TTL=126
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=1256ms TTL=126
Reply from 212.50.21.123: bytes=32 time=817ms TTL=126
Ping statistics for 212.50.21.123:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 817 ms, Maximum = 1256 ms, Average = 1016 ms

Както видждате най-долу има статистика за това колко пакета са били пратени, колко върнати и средното време, за което са го направили.

2. Trace - тракинг се нарича проследяването на пътя до даден компютър (през кои адреси минава). Това може да се направи по следния начин в DOS:

TRACERT [-h OPITI] [-w MILISEKUNDI] ADRES

-h - брой опити за търсене на отделните адреси (по подразбиране 3)
-w - времто за чакане отговор на пакета


3. Netstat - Състояние на TCP/IP това е програма за показване на текущото състояние на TCP/IP, тоест за извеждане на информация за това кои портове са отворени, на кои има осъществена връзка и т.н.
Няма да ви обяснявам параметрите и. Просто я използвайте по следния начин:

netstat -a

това ще покаже цялостна информация относно TCP/IP
При не съществуваща Интернет връзка ще видите:

  Proto     Local Address          Foreign Address        State

Proto - това е протоколът, с който е осъществена връзката
Local Address показва на кой порт е свързана вашата машина
Foreign Address - портът на отсрещната
State - показва състоянието на връзката (в случайя портовете чакат за Connection Request)

netstat -na
 
- получавате както IP адресите, така и номерата на отворените портове на машината ви.

NETSTAT е удобно средство за откриване на троянци при положение че знаете на кой порт работят. Да кажем че NetBus изплзва локален порт 12345 следователно ако състоянието на този порт е Listen явно имате зареден троянец (освен ако не ползувате защитна програма Firewall)

4. FTP - клиент за File Transfer Protocol

Чрез ftp://ftp.exe/ можете да осъществите връзка с FTP компютър. Това става чрез:

FTP ADDRESS

Например:

CODE
1
FTP 212.50.21.123

Ако нямате определен account в отсрещната машина пробвайте да се свържете с UserName: anonymous и parola: вашия e-mail

След това най - използуваната комада е: HELP

Е от мен тлкова останалото ще го научите като експерементирате.
 
 
 
 
 
Как да проверите дали имате връзка до определен порт на някой си сървър? (XP, 2k3)
Start -> Run -> netsh
CODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
netsh>diag
netsh diag
>connect iphost lalala 444

IPHost (lalala)
   
IPHost = lalala
    Port
= 444
   
Server appears to be running on port(s) [NONE]

netsh diag>connect iphost dir.bg 80

IPHost (dir.bg)
   
IPHost = dir.bg
    Port
= 80
   
Server appears to be running on port(s) [80]
 
 

Нагоре