Електронни разчетиFind parallel Resistors
Parallel Resistor Calculator. Find Optimum Resistors to place in parallel to create Non-Standard Values.

This routine finds the best values of a given range. The solution found has minimum error,
but other solutions with the same error are quite possible !

Target Resistance

[ Ω ]

R1

[ Ω ]

R2

[ Ω ]

R1//R2

[ Ω ]

Error

[%]

   

 

Find serial Resistors


Паралелно свързване на два резистора
(или последователно на кондензатори)

Формула: Общо съпротивление = (R1 x R2) / (R1 + R2) 

R1
R2
Общо съпротивление

Реактивно съпротивление на кондензатор

Формула: Реактивно съпр. = 1 / (2 * Pi * F * C)

Честота (Hz) [F]
Капацитет (pF) [C]
Реактивност

Реактивно съпротивление на бобина

Формула: Реактивно съпр. = 2 * Pi * F * L

Честота (Hz) [F]
Индуктивност (nH) [L]
Реактивност

Честота на трптящ кръг

Формула: F = 1 / (2 * Pi * Sqrt(LC))

Капацитет (pF) [C]
Индуктивност (nH) [L]
Честота (Hz) [F]

Брой навивки на еднослойна бобина

Индкутивност (uH) [L]
Дължина на намотката [l]
Външен радиус [r]
Брой навивки [N]

(Всички размери в милиметри)


Брой навивки на многослойна бобина

Индуктивност (uH) [L]
Дължина на намотката [a]
Ширина на намотката [b]
Дебелина на намотката [c]
Брой навивки

(Всички размери в милиметри)


Атенюатори - "T" и "H" тип

Входната/изходната мощност може да бъде в какви да е електрически единици, които Вие предпочитате, например: Мегавати, миливати, и т.н.

Въведете входната мощност
Въведете изходната мощност
Въведете входното съпротивление
Въведете изходното съпротивление
R1 значение (за несиметрична)
R2 значение (за симетрична)
R1/2 значение (за симетрична)
R2/2 значение (за симетрична)
R3 значение

Отрицателни значения се получават при въвеждане на нереални атенюатори.


Атенюатори - мостов тип
  

Входната/изходната мощност може да бъде в какви да е електрически единици, които Вие предпочитате, например: Мегавати, миливати, и т.н.

Въведете входната мощност
Въведете изходната мощност
Въведете входното съпротивление
Въведете изходното съпротивление
R1 значение
R2 значение
R3 значение (за несиметрична)
R3/2 значение (за симетрична)

 Отново отрицателни значения се получават при въвеждане на нереални атенюатори.


Калкулатори на EXCEL за ВЧ изчисления