Кодове използвани от GSM и домашни телефони

 Безплатните екстри за домашен телефон (и не само домашен)ще улеснят комуникацията ви. Вие управлявате повикванията според желанията си. За да ползвате тези функции, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. Има някои кодове, в които не трябва да натискате "Изпрати". Тези кодове се използват само в самия телефон и не използват никакви мрежови услуги.

Не всички кодове функционират във всички мрежи. Зависи от това какво са включили операторите в своя софтуер.

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Смяна на ПИН код 

За да промените Вашия PIN код, въведете от клавиатурата на Вашия апарат:     настоящ PIN нов PIN нов PIN последван от бутона ОК или .

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Смяна на ПИН2 код 

За да промените Вашия PIN2 код, въведете от клавиатурата на Вашия апарат:     настоящ PIN2 нов PIN2 нов PIN2 последван от бутона ОК или .

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Отблокиране на ПИН код 

Когато PIN код е въведен грешно 3 пъти, въведете от клавиатурата на Вашия апарат:    PUK нов PIN нов PIN последван от бутона ОК или .

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Отблокиране на ПИН2 код 

Когато PIN2 код е въведен грешно 3 пъти, въведете от клавиатурата на Вашия апарат:    PUK2 нов PIN2 нов PIN2 последван от бутона ОК или .

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Какво да правиш ако ти откраднат мобилния?

Търговците на мобилни крият тази информация, за да може крадецът да ползва телефона и да консумира услуги, а жертвата на кражбата да си купи нов апарат и също да консумира услуги.

Трябва да намериш серийния номер на телефонния апарат. За да го направиш, просто маркирай       БЕЗ ДА ИЗБИРАШ, и на екрана ще се появи серийният номер на телефонния ти апарат. Security code - IMEI.Запиши си този номер и го запази на сигурно място. В случай че ти откраднат мобилния, обади се на твоя мобилен оператор и му дай този номер. Това ще позволи телефонът да бъде блокиран напълно, дори и крадецът да смени   СИМ-картата.

Вероятно никога няма да си върнеш този апарат, но поне ще си сигурен, чe крадецът никога няма да може да го използва.

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Ограничаване на повиквания 

Ограничаване на повикванията е функция, която Ви дава възможност да забраните повикванията от Вашия фиксиран телефон. Може да използвате функцията Ограничаване на повикванията, за да контролирате разходите си. Може безплатно да заявите активиране или деактивиране на Ограничаване на повикванията като се свържете с Обслужване на клиенти на телефон 123 по всяко време. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.
Може да ползвате услугата в следните варианти:

1. С фиксиран от оператор клас на ограничение:

Активиране:

Проверка:

Деактивиране:

Като    е ключова дума -избран  от Вас персонален код.От 0000 до 9999

2. С променлив клас на ограничение.

Активиране:

Проверка:

Деактивиране:

Като    е избран  от Вас персонален код, а   е клас на ограничение. 

Пълен списък на класовете ограничения:

·                     01 - Ограничава международни разговори и обаждания към поръчки ("120")

·                     02 - Ограничава международни и междуселищни разговори, разговори към мобилни оператори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial-up интернет с код за достъп "0134" и "0133", поръчки ("120")

·                     03 - Ограничава всички видове разговори, с изключение на спешни номера и Обслужване на клиенти 

·                     04 - Ограничава международни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM и обаждания към поръчки ("120") 

·                     06 - Ограничава международни разговори, разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, разговори към мобилни оператори и обаждания към поръчки ("120") 

·                     07 - Ограничава разговори към мобилни оператори

·                     08 - Ограничава разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM

·                     09 - Ограничава международни и междуселищни разговори и разговори към Услуги с добавена стойност на VIVACOM, dial up интернет с код за достъп "0134" и "0133" и обаждания към поръчки

·                     14 - Oграничава разговори към сателитни мрежи (Inmarsat - 00871, 00872, 00873, 00874) 

3. За безусловно ограничаване на всички входящи повиквания:

Активиране:      последван от бутона ОК или .

Деактивиране:     последван от бутона ОК или . 

Като    е ключова дума -избран  от Вас персонален код.От 0000 до 9999.

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Пренасочване на повиквания


Пренасочване на повикванията е функция, която Ви позволява да пренасочите важните обаждания към домашния или бизнес телефона си, когато не сте на линия или не желаете да отговорите. Пренасоченият разговор се заплаща според тарифния план. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

1. Незабавно пренасочване

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

2. Пренасочване при сигнал "заето"

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

3. Пренасочване след 3-то повикване

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:    

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Деактивиране на всички допълнителни услуги  

Тази услуга Ви предоставя възможност да деактивирате всички услуги, активирани преди това от Вашия телефонен апарат, с изключение на "Ограничаване на изходящите повиквания".

В този случай наберете: 

За да премахнете всички пренасочвания,въведете:

За да премахнете всички конфигурирани пренасочвания-:

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Чакащо повикване


Чакащо повикване е функция, която Ви позволява да приемете второ повикване, докато провеждате разговор. С Чакащо повикване няма да пропускате важни обаждания. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:    

Ако получите сигнал за "Чакащо повикване", Вие можете да:

1) приемете новия разговор с прекъсване на текущия -  или 

2) приемете новия разговор без прекъсване на текущия -  или 

3) преминавате многократно от единия към другия разговор -   или 

4) откажете чакащия разговор и продължите текущия -   или 

Като   е бутон Recall или Flash в зависимост от телефонния Ви апарат.

Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация. 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Идентификация на повикванията (CLIP)
Показване на номера
Командите функционират само ако мрежовият оператор ги е активирал.
CLIP - получателят може да види номера на повикването. Това е функция на получателя.
CLIR - получателят не може да види номера на повикването. Това е функция на повикващия.
COLP - получателят може да види истинския номер на повикването. Това е функция на повикващия.
COLR - получателят не може да види истинския номер на повикването. Това е функция на получателя.
 
    телефонен номер - активира CLIP
 
    телефонен номер - деактивира CLIP
 
   Проверява статуса на CLIP
 
    телефонен номер - активира CLIR за разговора
 
   телефонен номер - деактивира CLIR за разговора   
 
    Проверява статуса на CLIR
 
    Активира COLP                  
 
   Деактивира COLP
 
    Проверява статуса на COLP
      Активира COLR
     Деактивира COLR
     Проверява статуса на COLR

Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хората, които Ви търсят. 
CLIP функцията позволява номерът или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварително активирана за всички цифрови домашни телефонни линии на VIVACOM
. Идентификация на повикванията (CLIP) е функция, която Ви позволява да разпознаете хоратакоито Ви търсят.

CLIP функцията позволява мобилният номер или свързаното с него име на човек, който Ви търси, да се изпишат на дисплея на Вашия апарат. CLIP функцията е предварителнонастроена и активирана за всички клиенти на мобилните услуги на VIVACOM.

 Ако не желаете Вашият номер да се изписва, когато набирате някого, е необходимо да активирате CLIR функцията.

Има три варианта за скриване на номер във Виваком :

1. Вариант: скриването на номер по най-бърз начин удобен е с код:

      – това е кодът за скриване на вашият номер

а когато искате да търсите някои даден абонат добавяте и номера.

     08XXXXXXXX – това е цялата работа.

2. Вариант : скриване на номер от мобилния телефон.

Настройката е в Настройки -> Повиквания -> Покажи номера ми -> НЕ или ДА.

това е от вашият мобилен телефон и е втори вариант как да си скриете вашият мобилен номер.

3. Вариант : Чрез обаждане на мобилен оператор ще изпълните инструкциите за скриване на вашият мобилен номер.

Важно : След като сте използвали от тези три варианта единият за най-лесен за вас аз предпочитам и ви предлагам да използвате първият вариант.Но пак казвам което ви е по-лесно това ще направите изборът е ваш.И да уточня след изпълняването на тези стъпки за скриване на мобилният си номер от среща на другия който звъните ще изпише (ЛИЧЕН НОМЕР)

За да активирате функцията Ограничаване на идентификацията на повикванията (CLIRза

определен разговор въведете:

     последван от номеракойто искатe да наберете.

За да деактивирате функцията CLIR за определен разговор въведете:

    последван от номеракойто искатe да наберете. 
За да използвате функцията Идентификацията на повикванията, е необходимо Вашият телефонен апарат да поддържа Caller ID в режим FSK. Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Тристранна конферентна връзка

 

Услугата Тристранна конферентна връзка Ви дава възможност за провеждане на разговор едновременно между трима участника. Инициаторът на конферентната връзка набира останалите двама участника, без значение фиксирани или мобилни номера. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. 
Активиране: 
Обадете се на първия участник. При получен отговор от него натиснете  . Така ще оставите текущия разговор в режим на изчакване и ще чуете сигнал свободно. 
Обадете се на втория участник. При получен отговор от него натиснете  . Тримата участници чуват "тонален предупредителен сигнал", уведомяващ ги, че са в конферентна връзка. 
Ако желаете да продължите разговора си само с един от участниците, можете да направите това като поставите единия от разговорите в режим на изчакване или го прекратите.

1. Активиране на режим "Изчакване за 2-рия набран от Вас" участник: 

2. Прекратяване на текущия разговор и активиране на този в режим на изчакване: 

3. Прекратяване на разговора в режим на изчакване: 

4. Възстановяване на връзката между тримата участници: 

Като   е бутон Recall или Flash в зависимост от телефонния Ви апарат.
Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Забрана за идентификация на собствения номер при изходящи повиквания - CLIR  

CLIR е услуга, която Ви дава възможност да забраните Вашия номер да се изписва на дисплея на телефона, на който звъните. С тази услуга Вие избирате кога да бъде изписан Вашия номер. За да ползвате услугата, е необходимо да имате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Паралелно звънене  
Услугата "Паралелно звънене"
 ви дава възможност да получавате обаждания на фиксирания и мобилния си телефон едновременно, като вие избирате през кой телефон да приемете разговора. При набиране на фиксирания телефонен номер, за който сте активирали услугата "Паралелно звънене", едновременно звънят и двата телефона - фиксиран и мобилен. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране. Услугата може да бъде активирана или деактивирана и чрез обаждане до Обслужване на клиенти на номер 123.


Активиране:   (телефонен номер)

Деактивиране:   (чуй сиглана)

Тарифиране:

·                     Клиентът на фиксирания телефонен пост заплаща разговора, само ако приемеповикването от мобилния телефон. Цената е стандартен разговор фиксиран-мобилен (пренасочване).

·                     При приемане на повикването през фиксирания номер, клиентът не заплаща разговора. За крайните потребители набиращи фиксирания номер няма промяна в таксуването на разговорите - заплащат стандартна цена, в зависимост от тарифния план.

·                     Услугата се предлага без месечни и инсталационни такси.

*Услугата е валидна само за клиенти, свързани към централи Siemens. 

Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация.

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

"Абонатът отсъства"  

При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира ще чува съобщение: "Абонатът отсъства!". За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:     

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

"Не ме безпокой"  
При активиране на тази услуга, ограничавате достъпа до Вашия телефон. Този, който Ви избира, ще чува съобщение: "Абонатът не желае да бъде обезпокояван". За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране

Активиране:

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:

Проверете ръководството на телефонния Ви апарат за повече информация. 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Напомнящо повикване  

Тази услуга ще Ви помогне, когато желаете напомняне за важен ангажимент или си поръчате събуждане. В определения час ще чуете "Обаждаме се в заявеното от Вас време". Ако не отговорите, ще получите повторно повикване след 5 минути. Услугата може да активирате многократно в продължение на целия ден за различни часове. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:

Проверка на определена заявка:      (чуй сигнала)

Проверка на всички заявки:   (чуй сигнала)

Деактивиране на определена заявка:

Деактивиране на всички заявки:

Като   е час, а   минути. 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Автоматично повикване в определен час за определен брой дни  

Активиране:      БД        

Деактивиране на всички заявки:   

Като   е час, а   минути.        БД-брой дни (1 до 99)

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Автоматично повикване в определен час по  определена програма  

Активиране:      ПР        

Деактивиране на всички заявки:

Като   е час, а   минути.        ПР –програма(1 до 9);1-понеделник;2-вторник;

3-сряда;4-четвъртък;5-петък;6-събота;7-неделя;8-от понеделник до петък;9-всеки ден

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png

Директно повикване  
Тази услуга Ви дава възможност да се свържете директно с предварително зададен от Вас номер, без да го набирате. Необходимо е да изчакате 10 секунди след вдигане на телефонната слушалка. Веднага след вдигането на слушалката (в рамките на 10 сек.), може да наберете друг желан от Вас телефонен номер. За да ползвате услугата, е необходимо да притежавате телефонен апарат с тонално набиране.

Активиране:   (телефонен номер)

Проверка:   (чуй сигнала)

Деактивиране:    

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Проверка на телефонен номер -   9 9

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.pngПоръчайте настройки за Вашия мобилен телефон!

Има ли Вашият телефон правилните настройки за WAP, Internet, MMS и StreamingАко отговорът е не, просто изпратете SMS до номер 90009 с правилната думаи ще получите настройките автоматично напълно безплатно.

За всички настройки Изпратете SMS с думата ALL

За WAP настройки Изпратете SMS с думата WAP

За Internet настройки Изпратете SMS с думата INET

За MMS настройки Изпратете SMS с думата MMS

 

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Скрито меню    92702689  -  за Nokia

служебна информация: дата на производство, сериен номер, дата на покупка, имало ли е ремонт и кога, пълен таймер на апарата-Показва колко време общо е говорено от този телефон.

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Презареждане предплатена карта

1.            Въведете от Вашия мобилен телефон      и натиснете зелена слушалка; Това е УССД код.

2.            Ще се визуализира следното съобщение: "Molya, vavedete zhelanata suma v leva v  . format.";

3.            Въведете желаната сума в лева и натиснете бутон за Изпращане;

4.            Въведете мобилния номер, който ще презареждате в някой от следните формати: 087XXXXXXX; 35987XXXXXXX; 0035987XXXXXXX; +35987XXXXXXX и натиснете бутон за Изпращане;

5.            Ще получите съобщение за потвърждаване/отхвърляне на транзакцията;

6.            За да потвърдите презареждането на сумата, въведете цифрата 1, а за да отмените транзакцията, въведете цифрата 2;

7.            Натиснете бутон за Изпращане;

8.            Като потвърждение за успешното презареждане, двете страни на транзакцията ще получат уведoмителни SMS-и. 

Имате възможност да презаредите сума още по-бързо и лесно, като наберете последователността от следните кодове:

   087XXXXXXX  .     последвано от зелена слушалка, където 087XXXXXXX е номерът на предплатената карта, който ще бъде зареден, а .  е  сумата за презареждане.

Максимална сума за презареждане от абонаментна карта – от 1 лв. до 30лв.

Максимална сума за презареждане от предплатена карта – от 1 лв. до 4 лв.

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Показване на текущ баланс по предплатена карта

Клиентите на предплатената услуга на vivatel могат да проверят текущия си баланс, като въведат:   и потвърдят с натискане на бутона Окей.

 

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/products/fix/tik.png Как се проверява оставащите SMS , MMS и MB  във Vivacom

Първият вариант за проверяване на останали смс, ммс и мегабайти в Виваком :

1. Набиране на   и следване на инструкциите на оператораози вариант ползват тези които нямат представа.

2. Набиране на   за бизнес клиенти.

Вторият вариант за проверяване на оставащите SMS , MMS и MB  във Vivacom:

Този вариант е бърз и ефективен- безплатна е услугата .

Набиране на   ще ви изкара едно интерактивно меню на която пише така :

Molya, izberete edna ot slednite proverki:

1. Tekushta smetka

2. Ostavashti minuti

3. Ostavashti SMS , MMS и MB  

4. Dalzhima suma

5. Posledno plashtane

това е интерактивно меню, в която пише съответно ,какво точно искате да проверявате:

Правилният код за проверка на текущата сметка е следната :