ИМКО-1


Разработването на първият български микрокомпютър започва през 1979 от ИТКР. Първите бройки са произведени в София през 1980 г. Съкращението ИМКО означава Индивидуален МикроКОмпютър. От този модел са произведени около 50 броя. Аналог на Apple II Plus.
Начало на производството: 1980 г.
Край на производството: 1982 г.
Процесор: 6502/1Mhz
Памет (RAM): 48KB (с възможност за разширение до 64KB)
Памет (ROM): 12KB
Дискови устройства: Не се е предлагал с дискови устройства
Операционна система: Няма
Разделителна способност: Текстов режим 40x24 (колони/редове), графичен режим 280x192 пиксела - 6 цвята, 280x160 пиксела + 4 текстови реда, 40x40 пиксела + 4 текстови реда, 40x48 пиксела в 16 цветен режим.
Разновидности: Няма
Особености: Произведен е като експериментален модел в ИТКР към БАН. Приет е изключително добре заради сравнително ниската цена за времето си, както и заради универсалните си възможности. За първи път е представен в чужбина през 1981 г. на симпозиума по роботика в Англия като по време на демонстрацията е управлявал робот (Робко-01). По това време роботите в Япония и САЩ са се управлявали от миникомпютри, а не микрокомпютри, така че българската разработка е предизвикала истинско възхищение, заради лекотата на работа със системата, както и заради цената на цялостното обордудване, което е било десетки пъти по-евтино от западните си аналози. Като всички компютъри от серията Правец и този модел е кирилизиран хардуерно, но понеже клавиатурата използва 7 бита за прехвърляне на данните, кирилицата е на мястото на малките латински букви, като по този начин е възможно писане само с главни латински или кирилски букви.
Портове/слотове: Порт за касетофон, 8 разширителни слота. Нулевият слот се използва за разширение на паметта до 64KB.
Производител: ИТКР - София
Цена: ???? лв.