Удобство и пестене с програматор за домашен бойлер

Статията описва проста модификация на домашен бойлер за топла вода, чрез която можете да си осигурите допълнително удобство при ползването му, както и да спести малко средства от месечната си сметка за електроенергия. Пестенето се изразява в това, че можете да програмирате бойлера си да загрява водата в малките часове на денонощието, когато вие спите, а цената на електроенергията е по-ниска. Това можете да постигнете с помощта на прост седмичен програматор и контактор за управление на бойлера.

! ! !   В Н И М А Н И Е   ! ! !

Задължително прочетете текста до края преди да започнете работа! Ако нямате достатъчни познания, за да реализирате тази модификация, то НЕ започвайте, за да не се стига до инциденти!

Ще започна с нужните материали за извършване на модификацията. Първо това е седмичен програматор за шина (DIN шина, използвана във всяко ел. табло). Второ – контактор за шина или друг вид, който можете да монтирате в мястото с което разполагате. Трето – достатъчно количество проводник със сечение поне 2,5мм². Четвърто – инструменти (отвертка, клещи – секачи, нож за оголване на проводниците или специални клещи, бормашина за монтиране на шина ако нямате къде да монтирате програматора и контактора). Пето и най-важно основни познания по електротехника, за да не се стига до инциденти. Не нося отговорност ако някой направи неправилно свързване, а също и не отговарям ако пострадате от електрически удар по каквато и да е причина. Всеки сам носи отговорността за себе си.

След като се сдобиете с всичко нужно, трябва да решите къде ще монтирате програматора. Можете да направите това в или до ел. таблото или до самия бойлер (ако той се намира в банята, то ще се наложи да си купите кутия за ел. инсталация пригодена за работа във влажна среда – тип IP24 и са поставите вътре програматора и контактора, за да са защитени от влагата). В първия случай бойлерът ще работи само в периодите, зададени в програматора и ще бъде неудобно да се включва допълнително ръчно. Това може да става само от програматора. При втория случай можете да свържете схемата, както съм направил аз и да имате възможност да включите бойлера удобно по всяко време, когато имате нужда от това. В настоящия текст ще опиша само втория вариант, който съм изпълнил аз. Ако искате да реализирате варианта с програматор в или до ел. таблото, ще трябва да се напънете малко и да го измислите сами. Вярвам, че можете да се справите, щом сте решили да се захванете с това.

Започнете работата със сваляне на предпазителя на бойлера, намиращ се в ел. таблото. Все пак сигурността е винаги на първо място. Проверете проводниците свързани с бойлера за фаза, за да сте сигурни, че ще работи безопасно. Всеки бойлер произведен през последните 10 години би трябвало да има схема на свързване, залепена от вътрешната страна на капака. Ако такава няма, ще трябва да си начертаете, гледайки проводниците, за да сте наясно кой проводник за какво служи. След като свършите това, изберете място за поставяне на контактора и програматора и монтирайте парче DIN шина. Ако монтажът е в банята, първо поставете кутията, в която ще се намират устройствата. Когато приключите с това, можете да започнете свързването. Принципната схема можете да видите на чертежа по-долу.

Принципна схема

НЕ забравяйте да свържете заземителния проводник към корпуса на бойлера, както е бил свързан преди вашата намеса. Той служи да предпази ползвателите на бойлера от токов удар при аварийни ситуации като пробит нагревател например.

Ще обясня под ред кое какво е в тази схема. R1 – това е нагревателят на вашия бойлер. Всички бойлери на пазара в момента, предназначение за домашно ползване, разполагат с един нагревател с два извода. Ако вашият не е такъв, ще трябва да го свържете така, че да има само един входящ и един изходящ проводник и да работи на пълна мощност. SW1 – това е терморегулаторът. Той служи за избор на температурата до която ще нагрява бойлерът. SW2 – това е ключът за пускане в действия на вашия бойлер. RE1 – това е споменатият по-рано контактор.  Изводите му трябва да са маркирани на корпуса. Ако не са, трябва да ви бъдат посочени от продавача в магазина. Той се използва, за да поеме целия електрически товар върху себе си, като така се щади контактът в терморегулатора и ключът за пускане. RE1 – това е програматорът. Отбелязан е като реле, защото той реално представлява програмируемо реле за време. Разполага с общо 5 извода, маркирани върху корпуса. Два от тях му служат за захранването му с напрежение. Останалите 3 са изводите на управляващото реле, вградено в програматора. Това реле не е подходящо за директен контрол над нагревателя, поради което се ползва допълнителния контактор. Това което не е отбелязано на схемата е термичната защита на бойлера. Тя представлява малка кутийка с входни и изходни клеми, закрепена на гърнето на бойлера или закрепена на друго място, но разполагаща с термодатчик, който е пъхнат в специална тръба, заедно с датчика на терморегулатора. И двата датчика задължително трябва да бъдат поставени на местата си, за да функционира бойлера и да бъде защитен. Абсолютно задължително входящият захранващ кабел трябва да се свърже към термичната защита и чак след това към останалата част от схемата (220V~ вход на схемата е получен след термичната защита). НЕСПАЗВАНЕТО НА ТОВА ПРАВИЛО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПОЧТИ СИГУРНА ЕКСПЛОЗИЯ НА ВАШИЯ БОЙЛЕР!!! Уверете се неколкократно, че защитата и терморегулаторът са правилно свързани и датчиците им са поставени добре в тръбата, влизаща вътре в гърнето, преди да подадете захранване! Повтарям, че НЕ нося отговорност ако поради невнимание или липса на достатъчни познания, пострадате от токов удар или причините експлозия на бойлера си. НЕ започвайте модифицирането ако не сте напълно сигурни, че ще реализирате схемата правилно!

След като се уверите, че всичко е свързано правилно и подадете захранване ви остава само да въведете програми по ваше желание. Възможностите зависят от избрания програматор. Аз закупих своя от Щайнбергер (Конрад) срещу ~14 лева. Той разполага с вграден акумулатор, за да не се губят настройките при спиране на захранването. Часовникът работи в 12 или 24-часов режим и можете да сменяте лесно на зимно или лятно време. Наличен е седмичен календар, тоест освен часа се броят и дните от седмицата. Затова и се нарича седмичен програматор. Позволява да се въведат до 8 програми включващи час за пускане и час за спиране на товара (в случая бойлер). Разполагате с избор дали дадената програма да работи в точно определен ден от седмицата, във всички дни, през ден, само почивните дни, само през работните дни и т.н.

Използваният от мен контактор е 25А-ов. Въпреки, че бойлерът работи при по-малък ток, тази стойност е препоръчителна заради големия пусков ток, както и обратния ток при спиране, които могат лесно да повредят по-малки контактори и релета. Него закупих за 30 лева. Цената е висока, но и това е една от водещите марки в областта. Можете да намерите доста по-евтини контактори, които да ви вършат добра работа.

Дойде ред и на описанието защо схемата е свързана точно така и как работи. Както вече споменах, този вариант позволява да включвате ръчно нагревателя, когато пожелаете. Поради тази причина ключът SW2 е свързан паралелно на релето в програматора. Когато програматорът държи релето си в изключено положение, ключът SW2 може да свърже веригата и така го заобикаляте. Когато изключите SW2 управлението отново се поема от програматора. Релето на програматора и ключа за ръчно управление са свързани последователно на терморегулатора и подават напрежение на управляващата намотка на контактора. Терморегулаторът върши същата работа, както и в оригиналната схема на бойлера с тази разлика, че вече не провежда големия ток, протичащ през нагревателя. По този начин целият товар се поема само от контактора и се щадят всички останали компоненти. Възможни са и други свързвания на схемата при същия краен резултат (например поставяне на терморегулатора от другата страна на управляващата намотка на RE1).

Накрая ето и снимка на монтирания от мен програматор. Не е красива гледка, но бойлерът ми се намира в шкаф в кухнята и програматорът остава скрит заедно с всички кабели наоколо.

Успех на всеки захванал се да реализира този проект и не забравяйте, че трябва да поставите сигурността си на първо място. Не бързайте и проверете всичко няколко пъти преди да захраните схемата!