Всичко за бойлерите

бойлер
Какво трябва да съдържа водопроводната част на един бойлер ?
Спирателен кран - поставя се на тръбата за студена вода, която идва от водомера. Служи да се спре водата САМО на бойлера, при евентуална повреда, изискваща източването му. Препоръчвам ви сферичен спирателен кран.

бойлер
Възвратно-изпускателен клапан (или т.н. комбиниран вентил)
- монтира се също на тръбата за студена вода, непосредствено до самият бойлер. На корпуса на този клапан има изобразена стрелка. Върхът И трябва да сочи към бойлера. Между този клапан и бойлера не трябва да се монтира никаква друга спирателна арматура! Някои производители монтират фабрично такъв клапан на бойлерите си, с изричното указание че ако се демонтира, гаранционният срок отпада. Комбинираният вентил служи за 3 основни неща :
- поддържа нормално налягане във водосъдържателя. При включен бойлер, налягането на водата вътре се повишава поради разширението й, и от този клапан е възможно да прокапва вода. Това не бива да се счита за дефект ! При евентуално повишаване на налягането над допустимите норми, този клапан се отваря и изпуска водата, като така понижава налягането във водосъдържателя и предотвратява взривяването му.
- позволява на водата да се движи само в една посока
- към бойлера. Т.е. не позволява топлата вода да се върне по тръбата за студена вода и да стопи частите на водомера, примерно.
- за източване водата от бойлера при профилактика или смяна на нагревателя. Това става като се спре притока на студена вода, отвори се крана за топла вода на смесителната батерия и се повдигне лостчето на комбинираният вентил. В последно време все повече хора практикуват изграждане на водопроводната част на бойлера с тръби, които се използват за парно отопление. Те са трислойни
- най-вътрешната част е топлоустойчива пластмаса, следва слой алуминий, и най-външният слой е отново пластмаса. Самата тръба не е скъпа, но заедно с накрайниците, с които се присъединява към останалата част от водопровода, излиза малко по-скъпичко от обикновените гъвкави връзки. Въпреки това, аз лично смятам че това решение е по-подходящо, особено за топлата вода от бойлера.

бойлер
Тръбата за студена вода влиза в бойлера и завършва в долният му край - на десетина сантиметра по високо от фланеца.
Тръбата за топлата вода отива до най-горната част на бойлера - от там загрятата вода се отвежда до различните консуматори - душ-батерия, смесителна батерия на мивка и т.н.

бойлер
Електрическа част на бойлера При ново строителство на сгради се изисква кабелите да са 3-проводни, включително и до бойлера. Този трети проводник се свързва корпуса на бойлера и заземителната инсталация на сградата. В този случай е възможно в таблото с предпазителите да се монтира и комбиниран вариант на дефектно-токова защита + автоматичен предпазител. Това комбинирано устройство заема място за два автоматични предпазителя в таблото, и гарантирано прекъсва веригата при претоварване, късо съединение, както и при токове на утечка над определена стойност (30 милиампера). Действието му се основава на сравняване на тока, който протича по фазовия и по нулевия проводник - ако те са с еднаква стойност - всичко е наред. Ако има макар и минимална разлика между тях (30 милиампера) автоматично се прекъсва напрежението в този клон от инсталацията. Условието, за да се монтира дефектно-токова защита е инсталацията да е 3-проводна, и след тази защита нулевият проводник да няма електрическа връзка със защитният проводник.
Ако кабела до бойлера е с 2 проводника, това означава че няма изградена такава заземителна инсталация и в този случай се прилага т.н. защитно зануляване - нулевият проводник се свързва с корпуса. Условието, което трябва да бъде спазено, е този нулев проводник да не се прекъсва никъде от нулевата шина в таблото с предпазителите до самият бойлер.

бойлер
Електрическата схема на бойлера е сравнително проста - съдържа термозащита , термореле, ключ (светещ) и нагревател.

бойлер
При по-старите бойлери - тези с 5-тактовият ключ, схемата на свързване е следната :

Термозащитата служи за прекъсне напрежението към нагревателя, при положение че терморелето не е направило това. Настройва се да изключи при температура около 90 градуса. Тази настройка се извършва от производителя и в никакъв случай не трябва да се променя - т.е. да не се пипа болтчето, което е фиксирано с боя. Съществуват еднополюсни защити (които прекъсват само фазовият проводник), както и двуполюсни такива - които прекъсват и фазата, и нулата. Датчика, който реагира на температурата, представлява метална тръбичка, която влиза в предвиденото за целта място във фланеца на бойлера, или просто се долепва до него посредством болт. Съществуват и термозащити с т.н. "сонда". При тях температурният датчик се свързва с електрическата част посредством тънка метална тръбичка, извита в спираловидна форма. При нормална работа термозащитата стои винаги включила. Веднъж изключила, тя НЕ МОЖЕ да се включи сама! Включването й става ръчно, след съответната проверка, и отстраняване на причината, довела до изключването й - обикновено това е повредено термореле, или повреда в самата термозащита, което изисква подмяната й с нова.
Терморелето служи да прекъсне напрежението към нагревателя при достигане на определена температура, а при охлаждане на водата - да включи нагревателя автоматично. Температурата, при която терморелето изключва, може да се регулира. При някои бойлери това става след като се свали капака на бойлера, а при други регулирането на температурата може да става отвън. При тези бойлери се използват терморелета със сонда и спираловидна тръбичка, каквито се използват и за регулиране на градусите в готварските печки. Разликите между терморелетата за бойлери и печки е в температурният диапазон - за бойлери се поставят релета, които изключват при около 72 градуса, докато тези за готварските печки изключват при температура около 350 градуса. Тези стойности са написани на самото реле и трябва да се внимава при подмяната на релета да не се объркат, т.е. като купувате ново термореле, задължително да уточните за какъв уред ще бъде то - за бойлер (72 градуса) или за печка (350 градуса). При нормално работещо термореле, трябва да чувате "цъкане" като въртите врътката за регулиране на градусите. Това "цъкане" всъщност е звукът, който издава самият контакт при включване и изключване.
Ключът служи да включите, съответно и да изключите ръчно бойлера. Съществуват няколко модела ключове : - пет-тактов - въртящ се. Той има 5 степени - 0, I, II, III, IV. Използва се при нагреватели с повече от 2 извода. С него може да се регулира мощността на самия нагревател - дали да загрява по-бавно или по-бързо водата. При въртене на оста на ключа, едни гърбички включват или изключват различни пластини, и така се подава напрежение на различни клеми на нагревателя. - дву-тактов - има само две степени - "включено" и "изключено". Използва се при нагреватели, които са с 2 извода и фиксирана мощност. - клавишен ключ - използва се при нагреватели с 2 извода. При него мощността на нагревателя не може да се регулира - има само две положения - "включено" и "изключено". Тези ключове могат да бъдат и светещи - в самият ключ е монтирана и миниатюрна глим-лампичка, която служи за индикатор на състоянието на бойлера - включен/изключен.
Нагревателят - няма да ви кажа за какво служи пък той !
Съществуват нагреватели с различна мощност - 1 KW, 1.5 KW, 2 KW, 3 KW, 6 KW, 10 KW, 18 KW и т.н. Нагреватели с мощност над 3 KW се използват в проточните бойлери, т.е. тези, с мигновено загряване на водата. Тези бойлери обикновено са малки по размери, водосъдържателят им е с вместимост 1-2 литра и поради малкото вода и мощният нагревател, тя се загрява за секунди.
Нагревателите биват два вида :
- с фиксирана мощност - имат два извода
- с регулируема мощност - обикновено имат 4 извода, които са четирите края на два реотана. Посредством пет-тактовият ключ може да се постигнат 4 варианта на свързване :
- двата реотана да се окажат последователно свързани - тогава съпротивлението им е най-голямо, съответно тока, който протича през тях е най-малък, откъдето следва че бойлера ще загрява най-бавно.
- работи само единият реотан - този, с по-малката мощност. Обикновено това е 1 KW. При измерване с омметър, съпротивлението на нагревател с мощност 1 KW е около 48 ома.
- работи само другият реотан - този, с по-голямата мощност. Обикновено това е 2 KW. При измерване с омметър, съпротивлението на нагревател с мощност 2 KW е около 24 ома.
- двата реотана се оказват успоредно свързани, т.е. работят и двата на пълна мощност. Обикновено това са 3 KW. При измерване с омметър, съпротивлението на нагревател с мощност 3 KW е около 16 ома.

бойлер
Начинът на свързване на пет-тактовият ключ с нагревателя можете да видите на следващата картинка :

Различните видове нагреватели се свързват с проводниците по различен начин - при едни направо стърчи съпротивителният проводник и са нужни допълнително лустер-клеми, други завършват с кабелни обувки тип "мъжки", трети - с кабелни обувки тип "женски".
Анодната защита представлява плътен метален цилиндър, изработен от магнезиева сплав, изолиран електрически от корпуса на бойлера. Монтира се на фланеца с пластмасови изолационни втулки и се свързва електрически с третият, заземителен проводник. Служи за допълнителна защита от електрокорозия - една от главните причини за "пробиването" на водосъдържателя. Монтираният аноден протектор създава оптимален защитен потенциал на вътрешната повърхност на водосъдържателя. Защитният потенциал не позволява протичането на корозионни токове. Експлоатационната продължителност на магнезиевият анод е от 3 до 4 години, в зависимост от параметрите на водата (електропроводимост, киселинност, температура, химичен състав). След изтичането на този срок анодът трябва да се подмени. Забележка : Подменянето на анода, както и на нагревателя, изискват източването на водата от бойлера!
Външно бойлерово табло - в повечето случаи има монтирано такова табло извън помещението, където е монтиран бойлера. Освен ключа за включване и изключване на бойлера, то може да има и контакт за включване на допълнителен електроуред. Тези табла се продават стандартно изпълнени със светещи ключове, българско производство, които са с двуполюсно прекъсване - т.е. могат да прекъснат и фазата, и нулата. !!! Груба грешка е да се прекъсва нулевият проводник при двупроводна инсталация !!! В този случай, ако нулевият проводник се прекара през ключа, и контактните пластини, които подават нулата към бойлера нагорят по някаква причина и не включат, тогава бойлера започва да взема "нула" от водопроводната инсталация! А ако водопроводната инсталация е изпълнена с гъвкави връзки - те не са проектирани по тях да протича електрически ток, поради което започват да греят и след известно време просто се скъсват. Ако в момента, в който се скъса гъвкава връзка, в жилището няма никой, вероятността от наводняване е доста голяма...

бойлер
Правилният начин на свързване на бойлер при дву- и при трипроводна инсталация можете да видите на следващата картинка, предоставена ни от @evil :

По-чести повреди, причини за тях, отстраняване и факти, установени от практиката
Една от най-честите повреди в един бойлер е липсата на топла вода. Т.е. вода има, но тя е студена. Причината за това е прекъснала електрическа верига. Тази повреда се открива сравнително лесно с фазомер, а най-добре с пробна лампа или с мултицет. Сваля се капака на бойлера и се проверява дали на клемите на нагревателя има фаза и нула. Ако има, а бойлера не иска да топли водата, това означава прекъснал нагревател, който следва да се подмени с нов. Това става по следния начин :
1. Спира се напрежението към бойлера - ако има външно табло - може от него, а ако няма - направо от предпазителя.
2. Свалят се всички електрически части, монтирани на фланеца, с цел - предпазването им от намокряне и по-лесно демонтиране на самият фланец.
Тук е мястото да спомена, че някои бойлери (Flamina, Tesy)са оборудвани с термореле и термозащита, събрани в общ корпус. Което е доста глупаво, според мен! Защо глупаво ?? Защото това нещо се свързва с нагревателя с кабелни обувки, като просто се натиква нагоре. А по този начин е практически невъзможно да се провери дали някоя от връзките не е хлабава, което е изключително опасно при бойлерите, и изобщо при който и да е нагревателен уред. Място с хлабава връзка е с голямо преходно съпротивление, и токът, който протича оттам започва да го нагрява. Следва разтопяване на изолацията на проводниците, често изключване на термозащитата, а вероятно и повредата й... При консуматори, с номинален ток от порядъка на 14 ампера, както е при един 3 киловатов бойлер, всички връзки трябва да са здраво стегнати, да няма нищо хлабаво. А при терморегулатор и термозащита в общ корпус, след монтирането му, връзката към нагревателя няма как да се провери, както вече споменах ... 3. Затваря се спирателния кран, монтиран на тръбата за студена вода.
4. Отваря се крана за топла вода на една от смесителните батерии - примерно тая на мивката, за да може да навлиза въздух при източването на водосъдържателя.
5. Пристъпва се към източване по един от следните начини :
- развиване на гъвкавата водопроводна връзка за студена вода.
- повдигане лостчето на възвратно-изпускателния клапан.
- развъртване гайката на холендера, монтиран на тръбата за студена вода и осигуряване отвор за свободно изтичане на водата.
6. Демонтира се фланеца. При старите бойлери (а и при някои нови - например "Tesy" ) - чрез развиване на осемте болта по периферията на фланеца, след което фланеца трябва да излезе надолу. Може да се наложи леко побутване с отверката тук-таме, тъй като гуменото уплътнение най-вероятно ще е залепнало и ще държи фланеца. При новите бойлери с елипсовидният фланец - развива се гайката, сваля се на скобата, след което фланеца се избутва първо навътре, а после се изважда под някакъв ъгъл навън. След свалянето на фланеца, се установява и основната причина за прекъсналия нагревател - а това е имено варовикът или т.н. котлен камък. Той неизбежно се натрупва по нагревателя в процеса на работа, с което затормозява работата му. Натрупаният по повърхността на нагревателя варовик пречи на топлоотделянето, тъй като варовикът е лош проводник на топлина. Тази топлина, която се произвежда от нагревателя се отделя все по-трудно с течение на времето, докато в един момент нагревателя просто се пръсва! Тук е мястото да се спомене че единици са хората, купуващи си нов бойлер, които четат книжката, която се дава с всеки новозакупен бойлер. А там пише следното : "За надеждна работа на водонагревателя в районите със силно варовита вода препоръчваме водосъдържателите им да се почистват от натрупания варовик ежегодно" А в България почти навсякъде водата е силно варовита ... Е, хайде, да не е ежегодно, но поне на 2, най-много на 3 години е редно да се отвори бойлера и да се почисти според мен... Здравият нагревател се почиства от натрупания по него варовик като първо се отстрани механично по-голямата част, а после може и да се потопи в съд с оцет - оцета разтваря варовика много бързо. Още по-бързо ще стане това ако оцета се загрее - но пък тогава мирише и още по-неприятно ... Варовикът от дъното на водосъдържателя просто се сваля навън, а после се пуска за малко студената вода - за промивка на казанчето. Варовикът е и причина за повишеният разход на елекроенергия от един бойлер - тъй като топлообмена е силно затруднен, бойлерът ще достигне зададената температура за доста по-дълго време от обичайното, което означава и по-дълго работещ нагревател, от там и по-голям разход на електроенергия. От следващата диаграма се вижда зависимостта между натрупания варовик по реотана и допълнително изразходената електроенергия за загряването на едно и също количество вода. За справка ще кажа само че времето за загряване на 80 литра вода, от напълно студена, докато терморелето (нагласено на мах.), изключи, би трябвало да е точно 1 час и 40 мин. при нагревател с мощност 3 KW. Но да продължим със смяната на вече повреденият нагревател ...
7. Демонтира се старият нагревател. Мястото на фланеца, където е бил той, се почиства старателно, след което се монтира новият. Не съм виждал досега нов нагревател да се продава без гумено, или пластмасово уплътнение, но ако при вашият липсва - трябва да си го закупите допълнително. Горещо препоръчвам при всяко отваряне на бойлера да се сменят всички гумени и пластмасови уплътнения - струват стотинки, а ви спестяват доста неприятности после... Някои колеги намазват уплътненията и с червен силикон (издържащ на високи температури), но според мен това не е необходимо.
8. Монтира се фланеца по аналогичен начин (като не забравяте да смените и уплътнението с ново !) - при новите бойлери, с елепсовидния фланец - първо се слага уплътнението, и така се вкарва вътре - пак леко под ъгъл, след което се спуска да си легне на основата.
9. Завиват се болтовете/гайката, след което се пристъпва към напълването на водосъдържателя с вода - пак се отваря крана за топлата вода на смесителната батерия, за да може въздухът да излиза от там. Отваря се и крана за студена вода, монтиран на входящата тръба на бойлера. Изчаква се до потичането на плътна струя вода през смесителната батерия, след което се затваря крана за топла вода на същата.
10. Проверява се дали не капе отнякъде - най-добре като се сложи парче сух вестник под отвора на бойлера - ако има и най-малък теч, следва да се вземат мерки за отстраняването му.
11. Монтира се електрическата част на бойлера и се свързва по една от схемите, приложени по-горе, като се внимава много къде се слага фазата, и къде нулата на захранващият кабел!!! Ако до бойлера ходи 3-жилен кабел, връзката между корпуса и нулата не се прави, а третият проводник (обикновено с жълто-зелен цвят) се свързва с корпуса и с анодния протектор. Е, това беше най-трудоемката част от обслужването на един бойлер - смяната на нагревател...
Всъщност, смяната на водосъдържател е още по-трудоемка, но при положение че се е пробил и капе вода - по-добре е да смените целият бойлер.

Има колеги, които правят заварки на казанчето и го ползват пак, но лично аз не ви го препоръчвам - както е казал народът : "Кърпената работа си е ... кърпена работа !" Всички останали електрически части се сменят лесно, без да се налага източване на водата от бойлера - просто се откачат проводниците, демонтира се повреденият елемент и се подменя с нов. В никакъв случай не се опитвайте да поправяте терморегулатор, термозащита или комбиниран вентил !!! Това са елементи, които се грижат за безопасната работа на бойлера в крайна сметка ! Като стана дума за комбиниран вентил, та се сетих още нещо, което го пише в книжката на бойлера, а имено : "За безопасна работа на водонагревателите с вместимости от 30 до 200 литра, комбинирания вентил трябва да бъде продухван - да се развие капачката му (повдигне лостчето му - в зависимост от модификацията на вентила), докато потече силна струя вода. Необходимо е тази операция да се извърши след монтирането на водонагревателя, в процеса на експлоатация не по-рядко от един път на 14 дни, както и след всяко спиране на централното водоснабдяване." От практиката имам наблюдения че това също го знаят много малко хора, а още по-малко го практикуват !
И после се чудят защо им бил гръмнал бойлера ... Този комбиниран вентил е последната защита, която трябва да се задейства - т.е. да изпусне водата малко преди да се взриви бойлера !
И ако той е запушен с разни песачинки и камъчета, представете си какво става понататък ...
Между другото, старите бойлери - ония с осемте болта на фланеца и с поцинкованите водопроводни тръби бяха много по-опасни в това отношение!
При новите са взети известни мерки.
Замисляли ли сте се защо новите бойлери се правят с елипсовиден фланец, при това само с една, единствена гайка ? Имено от гледна точка на безопастността ! - при прекомерно повишаване на налягането вътре в бойлера, когато нито една друга защита не е сработила, елипсовидният флафец просто "изплюва" и водата се изсипва на пода - верно, неприятно е, но е далеееч по-добре от разрушен апартамент или къща! Друг вид "защита" са гъвкавите връзки - те също не издържат на голямо налягане и също се късат и предотвратяват взривовете... А как можем да спим още по-спокойно при включен бойлер ? Като го превърнем от уред, работещ под налягане, в такъв, работещ без налягане ! Като пералня. Някой да е чувал за взривила се пералня ??? Как се прави това ? Лесно - като преди източване на бойлера - спира се притока на студена вода, отваря се крана за топла вода на смесителната батерия и ... готово. Така при работещ бойлер наляне вътре практически няма, тъй като това вече е т.н. "отворена система" - водата при разширяването си излиза през смесителната батерия По този начин се намалява и опастността от пробиване на самия водосъдържател...
Те се пробиват обикновено в горната си част. Тъй като бойлера никога не може да се напълни изцяло с вода, поради леко овалната форма на горната част на казанчето и скосената тръба за топла вода, в горната част винаги остава слой въздух, който заедно с електрохимичната корозия и налягането, е причина за пробиването на горната част на бойлерите. А като няма налягане, намаляваме в пъти опастността от пробиване, както и от евентуален взрив ...

И все пак, ако се случи така, че като завъртите крана на топлата вода в банята, от там започне да излиза само пара, затворете го и по най-бързия начин направете следните 3 неща :
1. Изведете всички хора, намиращи се в жилището, на безопасно разтояние.
2. Върнете се, и отворете отново крана за топла вода на смесителната батерия, само че много малко - създаденото вече налягане в бойлера трябва да се изпуска изключително бавно! При рязко спадане на налягането, водата започва да ври толкова буйно, че последствията са непредвидими!
3. Прекъснете веднага електрическата верига - най-добре от предпазителя.
И след изстиването на бойлера, потърсете причината за прекомерното загряване.

И накрая - няколко съвета при покупката на нов бойлер :
1. Когато има възможност, предпочитайте вертикален, пред хоризонтален бойлер. Много често хоризонталните се предпочитат от гледна точка че заемат по-малко полезно място, и се монтират на направо "фантастични" места. От двете им страни не остава почти никакво свободно място, и като се наложи да смени термореле, термозащита, ключ или нагревател, трябва да се свали целият бойлер! Което предполага и източването му ... Просто "красота" !
2. Предпочитайте бойлери с отделно термореле и отделна термозащита, а не такива, събрани в общ корпус. Причините ги изтъкнах по-горе...
3. Предпочитайте бойлери, на които фланеца се закрепва посредством скоба и гайка, както е при котлоните на готварските печки, а не с болт, както е при "Flamina", например. Недостатъка при закрепвапването на елипсовиден фланец с болт, вместо с гайка, е че след като сте нагласили фланеца да легне правилно на местото си и уплътнението да прилепва еднакво навсякъде, при насочването на болта и натискането му леко навътре за да се захване резбата, целият нагревател се измества и ... всичко започва наново Да не говорим, че при "Flamina" елипсовидният отворът е с по-малки размери и ... "удоволствието" от смяната на нагревател просто е ПЪЛНО ! Аз веднъж досега съм сменял нагревател на "Flamina", и се заклех че просто втори път няма да има ! Ако ще и злато да ми дават !!!
4. Предпочитайте бойлерите с неръждаем (хром-никелов) водосъдържател, пред всички останали - не случайно те са и най-скъпи и с най-голям гаранционен срок! Просто защото са по-добри от останалите!
5. Ако имате възможност, погледнете и какво пише на терморелето и термозащитата - при българските такива, тока, който могат да комутират е до 16 ампера, както и светещите ключове, производство на "Найден Киров" - гр. Русе. Т.е. тези елементи работят почти на границата на възможностите си, което е предпоставка за загряване в мястото на контактуване, а от там и една камара други проблеми. (на моят бойлер - неръждаем, производсво на "Елдоминвест", какъвто е и на @masteradmin, доколкото разбрах , частите са италиански, и на тях пише, че тока, който могат да комутират е 20 ампера
6. Предпочитайте бойлери на фирми с традиции в тази област, а не на новоизлюпени производители - както всички знаем, всяко начало е трудно, и в началото често пъти резултатите са ... меко казано плачевни
7. Не се доверявайте прекалено много на рекламите по телевизията - една добра стока няма нужда от такава реклама, тя се рекламира от уста на уста, дето се казва. Между другото, "Елдоминвест" вече произвеждат и т.н. "мислещи бойлери". Това са бойлери с микропроцесорно управление, дисплей и клавиатура.

бойлер
дисплеят отблизо можете да видите на следващата картинка :