Схема на девиаторен ключ

Ако искате да включвате и изключвате лампа от две места, ще са ви необходими два девиаторни прекъсвача, които да свържете по тази простичка схема.

Схема на девиаторен ключ