Статии

Статии

Обикновена схема на осветление

(Управление на източник на светлина от една точка)

Обикновена схема на осветлениеТова е най-простата и разпространена схема на осветление, при която един източник на светлина (една група източници) се управлява от една точка. Типичен пример за използването на тази схема е кухнята – влизате в кухнята и включвате светлината, излизате и я изключвате от същото място.

За реализирането на тази схема се използва ключ сх.1 (обикновен ключ). Той има две точки на присъединяване и един контакт на изключване.

Някои производители, например "Найден Киров" АД - Русе, прилагат към електрическите ключове, които произвеждат, схема на свързване.

Електрическа схема

Електрическата верига между фазата и лампата (източника на светлина) се прекъсва от обикновен ключ (ключ сх.1).

Електрическа схема на осветление с обикновен ключ

Монтажна схема

Много хора, които не са професионални електротехници, правят ремонт на електрическите си инсталации самостоятелно. Нещо повече, сами изграждат електрически инсталации в новопостроени помещения. Някои от тях, обаче, изхождат от принципа «правя го така, както е начертано». И реализират инсталацията с единични (ПВА1 или ПВА2) «незащитени» проводници, т.е. твърди или гъвкави проводници, имащи единична изолация. Специално за такива хора по-долу е показана монтажната схема с една разпределителна кутия. Ако вместо една лампа се включва група от лампи, кабелите за допълнителните лампи се свързват паралелно на кабела на начертаната в схемата лампа.

Монтажна схема на осветление с девиаторни ключове


Разни схеми схема на осветление