Антиинсект


Съществуват много и различни електронни схеми за прогонване на комари, които имат подобен принцип на работа и общ недостатък - на комарите им е все едно дали устройството е включено или изключено. Звуковата честота, генерирана от тях, съответства на трептенията на крилата на мъжките комари. Подобен звук почти не се възприема от човешкия слух, но женският инсект има силна чувствителност към него, още повече, че той е един от основните ориентири, по които неоплодената женска се насочва към мъжкия. Веднъж оплодена обаче тя всячески го избягва и тъй като мощността на излъчвания от уредите сигнал е по-голяма от тази на трептенията на крилата на мъжкия, женската непрекъснато се опитва да се отдалечи или скрие от източника на сигнала. Същевременно в такова състояние желанието и за хранене с кръв силно намалява.
Защо въпреки това повечето ултразвукови устройства против комари не са ефективни? Причините са няколко:
На първо място стои честотата. Мъжките комари имат честота на трептене на крилата 330 пъти за секунда, докато при женските тя е 220/сек. Както виждате, разликата не е твърде голяма и постигането на описания ефект е почти невъзможно с точно фиксиране на честотата на излъчване.
Друга причина за малката ефективност на уредите е фактът, че след известен престой в затвореното помещение, в което се излъчва сигналът, женските започват да привикват с него и активността им се възстановява.
Накрая, споменатата честота на трептене на крилата се отнася само за вида culex pipiens, наричан още домашен комар, който е сравнително най-разпространен в умерения климатичен пояс. Същевременно само на територията на Европа съществуват повече от 80 други вида, някои от които също са много разпространени.
Решенията на проблема са две и точно те са заложени в схемата на предлаганото устройство - излъчване в по-широк честотен диапазон и непрекъснато променяне на честотата на излъчване. По този начин привикването на инсектите е почти невъзможно и се покриват всички честоти, които имат въздействие върху оплодените женски от различните видове. Такива уреди се предлагат на пазара в европейските страни.

 
фиг. 1
За нашето устройство (фиг. 1) като прототип използвахме схема, разработена от немската фирма ISOTRONIC, като заменихме някои от компонентите, за да направим възможно нейното изработване с наличните на българския пазар елементи и същевременно запазихме изходните характеристики на схемата. Устройството представлява генератор на правоъгълни импулси, чиято изходна честота се променя през всеки няколко секунди в интервала от 6 до 8 kHz. В изхода на генератора е включен ултразвуков излъчвател от типа 400ST с работна честота 40 kHz. Посредством ИС2 (4060) и делителя на напрежение R3-R8 е изградена схема, напрежението в изхода на която непрекъснато се изменя в зависимост от двоичното число получено на изходите 4 до 7 на схемата. 4066 представлява генератор и свързан към него 14 разреден брояч (делител на честота). Разположението на изводите на тази интегрална схема е показано на фиг. 2. Честотата на вградения в 4060 генератор се определя от стойностите на външните елементи - резистора R2 и кондензатора С1, по зависимостта f = 1/2,3.R.C, Hz. В нашата схема тази честота е 2 Hz. Към делителя на напрежение R3-R8 се подават изходите Q4-Q7 на брояча. Стойностите на резисторите в делителя са подбрани така, че изходното напрежение, подавано към краче 5 на ИС2, да бъде в границите от 2 до 4.5 V. При това честотата на изход 3 на таймера се изменя в границите от 6 до 8 kHz. Схемата има собствена консумация 10-14 mA при използване на индициращ светодиод и 8-12 mA, ако не монтирате светодиода на платката. Поради ниската собствена консумация устройството може да бъде захранено с 9V батерия или директно от електрическата 220V мрежа, като се използва схемата за безтрансформаторно захранване показана на фиг. 3. Елементите на това захранване са предвидени върху платката, но ако желаете вашето устройство да бъде автономно и да се захранва от батерия, можете да не ги монтирате, а самата платка да отрежете по линията показана с пунктир. Не забравяйте, че при безтрансформаторно захранване устройството не е галванично разделено от мрежовото напрежение и трябва да се вземат всички необходими мерки за неговото обезопасяване. При този вариант е удобно да се използва щепселна пластмасова кутия. Излъчвателят се монтира зад малък отвор, разположен на подходящо място върху предната стена на кутията. Използването на щепселна кутия има още едно предимство. Тъй като зад излъчвателя има мъртва зона, при включване на устройството в контакт на стена тази зона остава извън използваемата част на помещението. При така настроената мощност на излъчване устройството покрива помещение с площ до 20-25 кв.м. Работата на уреда се индицира от светодиода D5, свързан към изхода на генератора. Освен това, ако схемата работи нормално, близо до отворчето на излъчвателя можете да чуете едва доловим високочестотен звук, чиято честота се променя на всеки няколко секунди.
фиг. 2 фиг. 3
Платката, интегралните схеми и ултразвуковия пиезоизлъчвател са включени в рубриката "Обслужване с платки и елементи" и могат да бъдат заявени чрез редакцията на списанието.
Устройството няма никакво вредно въздействие върху човешкия организъм, а в действието му срещу комарите можете да се убедите сами. Най-подходящо е то да се използва в непосредствена близост до мястото където спите, така че излъчвателят да бъде насочен срещу вас. Ефективността му е по-висока в тъмно помещение, което позволява той да бъде използван точно тогава, когато инсектите са най-активни.

Използвани елементи:
Интегрални схеми: ИС1 - CD4060, ИС2 - NE555.
Диоди: D1-D4 - 1N4001.
Резистори и кондензатори: R1 - 3.3 МOM, R2 - 680 кOM, R3 - 10 кOM, R4 - 3 кOM, R5 - 4.3 кOM, R6 - 4.7 кOM, R7 - 5.1 кOM, R8 - 1 кOM, R9 - 15 кOM, R10 - 910 кOM, R11 - 1 кOM, R12 - 9.1 кOM, C1 - 330 nF, C2 - 150 pF, С3 - 100 mikroF/25V.
Пиезоизлъчвател: 400ST.
При захранване от 220V мрежа
Резистори и кондензатори
: R13 - 360 кOM, R14 - 56 OM/0.5 W, C4 - 330 nF/400 V.
Ценеров диод: D6 - Д814В.

Печатна платка на устройството - страна "спойки" (9KB, PDF)
- страна "елементи" (20KB, PDF)