Лампов стерео усилвател 

Това е един лесен за изработка усилвател с изключително приятен звук, много отчетливо възпроизвеждане и подчертан стерео ефект.

            Изходните трансформатори са от български радиоприемник „Мелодия 10”. За по-голяма механична устойчивост елементите са запоени към малка платка с няколко точки, закрепена към винтовете държащи цоклите на лампите.

            Захранващия трансформатор, филтриращия дросел и кондензатори са от руски лампов телевизор. Заедно с диодните изправители за анодно напрежение и отоплението на лампите са обособени в отделен захранващ блок, като връзката с усилвателя се осъществява през 8 пинов цокъл.