Основни формули за изчисляване на антени


Тук са приведени някои от най-често използуваните формули за изчисляване на антени. Вградените калкулатори ще облекчат радиолюбителите при изчисляването и експериментирането с различни антени. Формулите са взети от различни източници и са систематизирани за различни антени.

1. Основни формули за дипол и щир.

Дължина на полувълновата антена в свободното пространство = 15006/F(MHz) (см)
Дължина на реална полувълнова антена (до 30 MHz) = 14274/F(MHz) (см)
Дължина на полувълнова антена (от 50 до 144 MHz) = 14030/F(MHz) (см)
Дължина на полувълнова антена (над 144 MHz) = 14233/F(MHz) (см)
Дължина на четвърт вълнова антена = 7137/F(MHz) (см)
Дължина на пълновълнова антена = 30653/F(MHz) (см)
Въведете честота : (MHz)

2. Формули за антени "Двоен квадрат"

Антена с шлейф за настройка (вариант А)
Дължина на страната на всяка рамка = 7564/F(MHz) (см)
Разстояние между рамките A= 3599/F(MHz) (см)
Антена с рефлектор във вид на окъсена верига (вариант Б)
Дължина на страните на вибратора = 7625/F(MHz) (см)
Дължина на страните на рефлектора = 7869/F(MHz) (см)
Разстояние между рамките A= 3599/F(MHz) (см)
Въведете честота : (MHz)

3. Формули за YAGI антени

Дву-елементна YAGI (вариант А)
Дължина на излъчвателя = 14518/F(MHz) (см)
Дължина на директора = 13725/F(MHz) (см)
Разстояние между елементите A = 3660/F(MHz) (см)
Три-елементна YAGI с разстояние между елементите 0.25l (вариант Б)
Дължина на излъчвателя = 14426.5/F(MHz) (см)
Дължина на рефлектора = 15280.5/F(MHz) (см)
Дължина на директора = 13572.5/F(MHz) (см)
Разстояние между елементите A = 7137/F(MHz) (см)
Въведете честота : (MHz)